Belysningsbranschen

Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter.

Rätt-ljus-för-människa-och-miljö_final_low-8_400

Rätt ljus för människa och miljö

Att byta ut belysning är för fastighetsägaren oftast en affär som handlar om energi- och driftskostnader. Redan det brukar visa på en lönsam kalkyl. Men de riktigt stora vinsterna finns i att bra ljus ger en bra arbetsmiljö – som i sin tur ger en friskare personal och ökad produktivitet.

Belysningsbranschens fokusområde Rätt ljus för människa och miljö tar upp ett helhetsgrepp på bra ljus på arbetsplatserna. Att modern belysning ger lägre elräkningar och är bra för miljön vet vi. Och vi vet att sparpotentialen i Sverige är enorm. Men smart belysning är också bra för människor. Det hetaste inom belysningsforskningen just nu  är mäta hur den, för en tid sen upptäckta tredje receptorn på vår näthinna påverkar hur vi mår och presterar. Forskning visar att rätt belysning gör oss effektivare, piggare och minskar kostnaderna för sjukskrivningar.

Länk till Belysningsbranschens rapport Rätt ljus för människa och miljö 

 

Fakta om flimmer och LED

Att säga att LED skulle introducera flimmer är en felaktig generalisering. Ljusmodulering och flimmer är inte ett problem för LED som teknik, problem kan däremot uppstå vid användning av undermåliga produkter och/eller vid felaktiga installationer.

Den nya tekniken med LED har inneburit att många lycksökare försöker ta sig in på marknaden utan att besitta den kunskap som krävs för att skapa tekniskt fullgoda belysningsanläggningar och en god ljusmiljö. Det blir därför allt viktigare att arbeta med de seriösa aktörerna som finns på marknaden och välja produkter av god kvalitet som bl.a. eliminerar risken för flimmer.

Om ljusreglering av LED
När det gäller drivdon för LED så finns det två huvudsakliga tekniker som används vid ljusreglering:

  • Pulsviddsmodulation (PWM)innebär att man driver lysdioderna med en modulerad spänning, och bör aldrig understiga 300 Hz vid ljusreglering. Det är undermåliga drivdon med pulsviddsmodulation som kan orsaka flimmer, då de inte uppfyller de rekommendationer som finns. Ett PWM-don av god kvalitet ger ett flimmerfritt ljus, och många moderna PWM-don kombinerar PWM-tekniken med strömreduktion vid lägre dimmnivåer. 
  • Strömreduktion/Amplitudmodulering (AM) är en annan teknik som används i drivdon för LED, och innebär att man sänker strömmen till lysdioderna för att reglera ner ljuset. Denna teknik har inget flimmer alls.

Problem med icke-kompatibla dimrar
Flimmer i LED-installationer kan även förekomma där icke-kompatibla dimrar används, framför allt märks det där glödljus- (framkant) eller lågvoltsdimrar (bakkant) förekommer. Detta gäller både LED-lampor och LED-armaturer, och i den här typen av installation är det extremt viktigt att man konsulterar sina leverantörer vilken kombination av LED-produkt och dimmer som bör användas.

Att både visuellt och icke-visuellt flimmer är något man bör undvika är något som Belysningsbranschen helt ställer sig bakom. Branschföreningens arbete strävar efter att god belysningsteknik kommer till användning, både för att spara energi men framför allt för att öka ljuskvalitén och komforten i våra anläggningar.

Kontroll av icke-visuellt flimmer med mobil-telefonkamera:
Alla ljuskällor ger upphov till flimmer i någon form. Det kan dels vara flimmer som inte har någon konstaterad påverkan på vårt välbefinnande, dels ett oönskat flimmer som kan ha negativ inverkan på väl-befinnandet (huvudvärk, trötthet och koncentrationsstörning).

Det har föreslagits att man kan kontrollera om en ljuskälla flimrar genom att hålla mobilkameran nära ljuskällan. Om det då uppstår ”ränder” på bild-skärmen så indikerar det på att ljuskällan flimrar. Dessa ”ränder” beror på interferens mellan mobilkamerans bildfrekvens och ljuskällans eventuella flimmer.

Detta är dock inte något bra sätt att kontrollera om en ljuskälla flimrar. Olika kameror har olika bild-frekvens och även kamerans inställningar kan påverka resultatet på olika sätt. En mobilkamera kan t ex indikera flimmer på så låga nivåer som 1 % och den kan inte skilja på olika typer av flimmer. Har man otur kan en ljuskälla med ett avancerat drivdon ge mer ”flimmer/ränder” på bildskärmen än en med ett sämre don, bara för att det ger mindre interferens med bildfrekvensen.

Det finns idag inte några enkla sätt att mäta flimmer på ett korrekt sätt utan man får fråga leverantören om flimmer från aktuella produkter.

Av Belysningsbranschens Tekniska Kommitté 

Mariana Figueiro

Det senaste om ljusets påverkan på människan

Ljusets påverkan på oss människor är ett högaktuellt forskningsområde idag. Att ljus och hälsa hänger ihop och att vi, genom ljusets hjälp kan påverka, till exempel, vår dygnsrytm och vakenhet är det ingen som ifrågasätter men sammanhangen är komplicerade.

Mariana Figueiro är professor vid Lighting Research Center i USA och en av de ledande belysningsforskare inom området. Läs om hennes forskning i en kort artikel som publicerats nyligen i tidningen Ljuskultur. Nedan hittar du en film där Figueiro berättar om de senaste upptäckterna.

youtube-logo