Belysningsbranschen

Producentansvar för elavfall

Producentansvar för elavfall

I Europa har vi producentansvar för elavfall som innebär att producenterna har ansvar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter.

Vad innebär producentansvar för elektriska och elektroniska produkter – d.v.s. belysningsprodukter och vad ska man som producent göra för att uppfylla kraven?

Enligt förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter ska företag som för in, och sätter belysningsprodukter på den svenska marknaden, registrera sig och redovisa försäljning och insamling till Naturvårdsverkets EEB-register samt ha ett insamlingssystem.

Exempel på ytterligare krav som ställs:

Vad är EE- och Batteriregistret?

EEB-registret hos Naturvårdsverket är ett register som är till för de företag som tillverkar och/eller importerar och säljer elektriska och elektroniska produkter (EE) och/eller batterier i Sverige. Alla producenter måste anmäla sig till EEB-registret och redovisa försäljning, insamling och finansiell garanti.

Läs mer på naturvårdsverket.se

Vem är producent enligt förordningen?

Den som tillverkar och säljer elektriska och elektroniska produkter.

Producent är inte den som:

Källa: naturvårdsverket.se

Vad är El-kretsen och hur fungerar det?

El-Kretsen bildades 2001 av näringslivet för att ta hand om elektroniska produkter som satts på marknaden. El-Kretsens uppgift är att hjälpa producenter att uppfylla lagstiftningen (förordningen om elektriska och elektroniska produkter, SFS 2005:209, 210 samt batteriförordningen, SFS 2008:834) genom att erbjuda ett rikstäckande insamlingssystem.

El-Kretsen samarbetar med kommunerna och ordnar bemannade mottagningsstationer, oftast vid återvinningscentraler, där hushållen kostnadsfritt får lämna sitt el-avfall.

El-Kretsen ordnar så att den mottagna uttjänta elektroniken hämtas och transporteras till en av El-Kretsen kontrakterad förbehandlare där förbehandling och återvinning sker på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagar.

Vilka lagar och regler gäller för återvinning och återbruk av uttjänta belysningsprodukter?

Följande bestämmelser reglerar producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter och hur el-avfallet ska hanteras:

Källa: naturvårdsverket.se