Belysningsbranschen

Ljuskällor och strålning

Information från ELC, European Lamp Companies Federation

Regler och föreskrifter för ljuskällor som avger strålning
Den internationella atomenergikommissionen (IAEA) är ansvarig för att utfärda ett regelverk för hantering och användning av alla ämnen som avger strålning. Enligt reglerna får sådana material endast användas om produkter, som innehåller dessa material, innebär en större fördel än den möjliga skada som människor eller miljö kan utsättas för, samt om användningen av materialet är berättigat. Strålningen får inte överstiga ett givet gränsvärde. Kriterier för gränsvärden fastställs i IAEA:s grundläggande säkerhetsstandarder. Regelverk som kontrollerar belysningsprodukter som innehåller källor till lågnivåstrålning är ännu så länge inte harmoniserat världen över, vilket gör frågan komplex. ELC arbetar därför tillsammans med IAEA för att harmonisera nationella och internationella regler.

Säkerheten i första rummet
Medlemmarna i den europeiska belysningsbranschens samarbetsorganisation (ELC) är bland annat Osram, GE, Philips och Havells Sylvania. Alla belysningsprodukter som produceras av ELC:s medlemmar uppfyller IAEA:s kriterier för strålning.

Som grupp har ELC förbundit sig till en högt ställd agenda när det gäller medlemsföretagens etiska och sociala ansvarstagande. De senaste tjugo åren har vi varit pionjärer när det gäller hållbarhet och energieffektivitet. Som en del av vårt åtagande fokuserar vi framförallt på alla aspekter av säkerhet: säkerhet för de anställda hos alla ELC:s tillverkningsföretag, säkerhet för alla som använder, hanterar, transporterar – och slutligen kasserar – produkterna. Kort sagt, säkerheten för alla inblandade står högst på vår dagordning.

Minimala mängder av lågnivåstrålning
Vissa typer av ljuskällor som tillverkas av våra medlemsföretag innehåller minimala mängder av krypton 85, torium eller tritium – för att ge snabbare tändning och pålitligare funktion. Dessa ljuskällor tillverkas i huvudsak, t.ex. för belysning av allmänna platser, fotbollsarenor, flygplatser och andra professionella användningsområden. Dessa produkter är säkra under hela sin livscykel, från tillverkning till återvinning. Den strålningsdos som de ger upphov till är mindre än en procent av den naturliga bakgrundsstrålning som vi alla utsätts för varje dag.

Naturlig strålning: din dagliga dos
“Strålning” är ett mycket känsloladdat ord, trots att strålning är ett naturligt fenomen, som förekommer hela tiden, överallt. Faktum är att lågnivåstrålning finns överallt omkring oss, i många vardagsapparater som vi tar för givna. Vissa helt vanliga produkter innehåller spår av radioaktivt material: rökdetektorer, vissa typer av optiska linser, självlysande klockvisare, keramisk glasyr, byggmaterial och till och med vissa livsmedel och vattnet vi dricker.

För att få perspektiv på det hela så utsätts en person i genomsnitt för 2,4 millisievert (mSv) naturlig bakgrundsstrålning per år i Europa. 0,8 mSv finns i luften omkring oss. Ca 0,5 mSv kommer från medicinsk utrustning. Den mat vi äter varje dag står för ca 0,2 mSv per år. Om man bor på högre höjder bidrar det till ökad bakgrundsstrålning, eftersom man då är närmare den joniserande strålningen från solen. Radon, en gas som avger strålning, finns i större koncentrationer, framförallt i berggrund som innehåller granit, liksom i byggmaterial som betong. Som en jämförelse utsätts vi för mindre än 0,01 mSv per år från strålningskällor i s.k. urladdningslampor, en dos som är marginell, mindre än en halv procent, i förhållande till den naturliga bakgrundsstrålningen och andra typer av strålning som orsakas av oss människor.