Belysningsbranschen

Belysningskonsulter

Här kan du hitta länkar till belysningskonsulter i Sverige.

2700kelvin, smart belysning

Oberoende belysningsplanerare. Skapar kreativa och funktionella miljöer för privatpersoner och företag efter kundens behov och miljöns förutsättningar. Ljussätter inomhus- och utomhusmiljöer, med bas i Stockholm. Erbjuder inspirations workshops och föreläsningar inom grundbelysning.

 

www.2700kelvin.se

Accendo Projekt & Design

Utredning, planering, projektering, kontroll och besiktning av belysnings- och el-anläggningar för offentliga och privata beställare, byggledare för belysnings-anläggningar i offentlig utomhusmiljö.

http://www.accendo.nu/

AD Light Design

www.adlightdesign.com

ÅF Lighting

Prisbelönta team med ljusdesign-ers, ingenjörer, fysiker, kultur- och kommunikationsarbetare. Arbetar med visionen är att skapa funktion-ella, estetiska och miljövänliga belysningsanläggningar med människan i fokus. Erbjuder belysningsrådgivning i alla skeden av ett projekt – från vision, design och utveckling till projektering samt projektledning, planering och upp-handling av drift och underhåll.

www.afconsult.com

Alteco

Arbetar med offentlig utredning, planering, projektering, kontroll och besiktning av belysningsanläggningar för offentlig inom- och utomhusmiljö.

www.alteco.se

Archidea

Företagets koncept är att följa en tanke eller ett projekt inifrån och ut. Erbjuder delar eller hela paket med idégivande, planering, projektering, armaturval och ljussättning oavsett projektets storlek.

www.archidea.se

Belysningslogik Svenska

Belysning för videokonferensrum.Offentlig miljö, kontor, dataarbetsplatser, övervakningsmiljö. Projektering, försäljning, installation, ljuskällor.

www.belysningslogik.se

Belysningsprojektering Tor Olsson

Planering och projektering av belysning för privat och offentlig miljö.
www.ljusdesign.net


Bergströmstenfors ljusarkitektur

Ljusplanering i samspel med arkitektur, inredning och natur i både privat och offentlig miljö.

www.bergstromstenfors.com

Bjerking

Kompetens inom bl a belysningsplanering i interiör miljö, belysningsplanering av offentliga miljöer, väg- och gatu- och parkbelysningar, projektledning, visualiseringar och energieffektivisering.

www.bjerking.se

CA Lundqvist Elkonsult

Offentlig miljö, butiker, utebelysning.


Caius

Arbetar både med att skapa ett estetiskt och funktionellt ljus men även med att hantera det naturliga ljus som finns via reflektorer, jalusier och markiser. Bemästrar flertalet styrsystem för att integrera både ljud, bild, ljus och övriga fastighetsfunktioner (vvs, larm, mm).


CB Light & Landscape AB

Cecilia Bruun Ljusdesigner sedan 1980 varav 15 års yrkesverksamhet inom teater och musik.
Flerfaldigt nominerad till Svenska Ljuspriset med nya belysningskoncept till bostadsområden.Hjälper att skapa trygg och snygg belysning genom att synliggöra, förtydliga och överraska i alla tänkbara miljöer och  sammanhang.

www.light-landscape.se

COWI

Ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag. Arbetar bland annat med ljusplanering för interiöra och exteriöra miljöer. Skapar kreativa och funktionella anläggningar som är anpassade efter kundens behov och förutsättningar.

www.cowi.se

Crealux

Specialister på belysning för företag och organisationer, arbetar med alla typer av ljus och belysning, inom- och utomhus.

www.crealux.se

Deco Nation

Arbetar med ljusdesign och belysning i interiörmiljö. Vanligaste uppdrag är ljussättning av privata hem och kontor. Belysningskonsultation för ny belysning i befintliga rum och belysningsprojektering vid ny- och ombyggnad.

www.deconation.se

Decorum

Ljussättning med fiberoptik för utom- och inomhus. Även övrig specialljussättning.

www.decorum.se

Designat Ljus Europa AB

Mångårig erfarenhet inom ljusdesign, belysningsplanering samt projektering av belysnings-system. Med kunnande, kreativitet och stor lyhördhet för både beställare och platsen skapas högkvalitativa belysningslösningar för både inom- och utomhusmiljöer, i både offentliga och privata miljöer.

www.designatljus.eu

Diroco i Gbg

Diroco erbjuder kreativa idéer och tekniskt kunnande inom ljussättningar för alla miljöer. Vi har god erfarenhet av konventionell- och effektbelysning samt styrning av dessa.

www.diroco.se

Duoform

Produktdesign av belysningsarmaturer för hem och offentlig miljö, även special-armaturer.

www.duoform.se

E60

http://e60.se

ECO

Hanterar ljus och utgår från synergonomi, bygganden och atmosfären och lägger stor vikt vid behovsutredning, planering, projektering, driftsfas och energiåtgång.

www.ecokonsult.se

EKG Elkonsultgruppen Karlstad AB

http://www.ekg.se

El & Ljus

Erbjuder en helhetslösning för kunden från projektering och försäljning till installation. Dessutom kan det framtida belysningsunderhållet utföras.

www.elochljus.se

ELE Elkonsult Lennart Eriksson AB

Belysningsplanering inom- och utomhus i offentliga miljöer.

www.elk.se

Electro Engineering

Planering och projektering av belysning för inomhus- och utomhusmiljöer.

www.electro.se

Electro Projekt PCI AB

Utför tekniska konsulttjänster inom samtliga faser som ingår i byggprocessen – planering, projektering, produktion, drift och förvaltning. Fokus ligger på kvalitet och engagemang i hela processen med motto: “Rätt från början och hela vägen fram till slutprodukten”. Bred erfarenheten av stora och små projekt, utförda i olika typer av industrier, fastigheter och anläggningar.

http://www.electroprojekt.se/

ELK i Göteborg

www.elk.se


Erik Andersson Arkitektbyrå

Erik Andersson, arkitekt MSA MSAAD
Samspel mellan arkitektur, dagsljus och artificiell belysning.

www.erikandersson.com

Fasad & Miljöbelysning

Offentlig belysning, gatubelysning, fasadbelysning av byggnader, trädgårdar.


Gaulddesign

Specialist på hållbar, funktionell och vacker ljusdesign inom arkitektur, inredning, produktutveckling och konst.

www.gaulddesign.com

Gizmo Living

Arbetar främst mot privata hem, kontor för företag samt butiker med höga krav på hur ljud & ljus ska bidra till att bygga varumärket. Hanterar hela arbetsgången från design, ljusplanering, el & installationsplanering, till färdigt entreprenadunderlag och materialofferter. Erbjuder även att hantera hela inköpsförfarandet och säkerställa produktleverans.

www.gizmoliving.se

Gmki Elkonsult

www.gmki.se

Grontmij AB

Arbetar med spännande ljussättningar, belysningsberäkningar, planering och systemval både inomhus och utomhus på gator och vägar samt i övrig offentlig miljö. Vid val av armatur och ljuskällor finns ett miljö- och energieffektivitetstänkande med. Dagsljus är en parameter som företaget har med i sina planeringsförutsättningar tillsammans med artificiell belysning där så är möjligt.

www.grontmij.se

IdéCenter Ljusteknik

Specialiserade på belysning för arbetsplatser inom industri, kontor, sjukvård och vissa militära applikationer. Företaget är startat 1967 och har egen utställning med ljusstudio i Stockholm nära Älvsjömässan. Arbetar i huvudsak med Relux ljusberäkningsprogram.

www.idecenter.se

Inwhite ljusmiljö

www.iwlm.se

K-Konsult Installation Sörmland

Projekterar belysning inomhus och utomhus i offentliga miljöer. Belysning av gator och trafikplatser. Konstruerar och programmerar IHC system för belysningsstyrning/kontroll etc.

www.kkinst.se

Kontrast Group

Förutom att vara en kompetensstark och lyhörd belysningspartner med ett brett produktsortiment bygger företaget på en enkel råvara; kunskap om ljus och hur man utformar attraktiva och hållbara belysningslösningar. Svarar även för internationella grund- och fortbildningar gällande ljusberäkningsprogrammet DIALux, certifierade av DIAL GmbH.

 

http://www.kontrastgroup.se

Kreativ Teknik AB

Arbetar med ljussättning och belysningsplanering inom alla områden, både för tillfälliga och fasta installationer. Arbetar även mycket med olika typer av styrningar av ljusanläggningar.

www.kreativteknik.se

Lighthouse

Ljusarkitektur-företag som arbetar med ljusplanering av alla typer av projekt, privat, offentlig, inom- och utomhus, enligt ljusfilosofin med människan i centrum. Projekt av alla storlekar, allt från den privata villan till Friends Arena, där före-taget gjort fasadbelysningen och upphandling av all belysning. Äga-ren Helena Åkerberg är ackredit-erad Svensk Ljusdesigner LD.

www.lighthouseab.se

Lightsupport

Integrerar ljuset i byggnaden genom planering och formgivning av armaturer. Arbetar med ljuskoncept i tidiga skeden, projekterar och utvärderar. Lightsupport är länken mellan arkitekter och elkonsulter.

www.lightsupport.se

Linköping Kraftnät AB

Erbjuder kvalificerade lösningar för utomhus-belysning – från projektering till drift av den färdiga anläggningen. Tar tillsammans med kunden fram skräddarskydda belysnings-anläggningar anpassade efter önskemål och behov.

www.utsikt.se/belysning

Ljus & Design Arkitekt Sir/Sar, ELDA

Mångårig erfarenhet, projekterar belysning av alla typer. Har special-kunskap inom dagsljus- såväl som elljusområdet. Armaturdesign och utbildning är områden som företaget också täcker in.

www.ejhed.com

LjusDe

Ljusdesign och konsultation av offentlig miljö, privat miljö samt ljusdesign av opera, drama, dans.


Ljusdesign

Levandegör museer med ljus, ljud och bild. Ljussättning av arkitektur, konst, kyrkor och antikvariskt känsliga
miljöer. Fungerar som rådgivare till arkitekter, formgivare och el-konsulter. Utbildar i antikvariskt ljus och ljussättning. Egen produktutveckling och produktion.

www.ljusdesign.se

Ljusgestaltning

Ett konsultföretag inom belysning med över 10 års erfarenhet av ljusdesign, planering och projektering, både exteriört och interiört. Strävar efter att framhäva belysningens betydelse för den rumsliga upplevelsen, för god orientering och välbefinnande och beaktar frågor som rör energiförbrukning, drift och underhåll.

Genom att vara lyhörda inför uppdragsgivarens önskemål och föra en god dialog mellan samtliga aktörer i projekten uppnår företaget bra resultat.

www.ljusgestaltning.se

Ljuslandskap Sverige

Gestaltar belysning i utomhusmiljö och har kompetens inom ljusdesign, landskapsarkitektur och ljusfoto-grafering. Utför belysningsprogram för städer, ljussättning av kultur-miljöer, kyrkor, byggnader, torg, parker, lekplatser; håller kurser och workshops i ljusdesign på universitet och yrkesutbildningar. Erbjuder även belysningsrådgivning och skräddarsydda belysnings-kurser för kommuner och företag.

www.ljuslandskap.se

Ljusrum

Bred kompetens inom ljus- och inredningsprojektering. Arbetar med ljusplanering i offentlig miljö både inomhus och utomhus, såsom kontor, hotell, köpcentrum, fasadbelysningar mm. Ett nära samarbete med arkitekter och elkonsulter vilket ger ett bra helhetsperspektiv i projekten. Oberoende ljusdesigners och medlemmar i ELDA+.

www.ljusrum.se

Ljusstudio Norr

Dipl. Ljusplanerare SOL. Visuella utvärderingar och ljusplaneringar interiört och exteriört. Arbetar bl.a. med äldres och synskadades ljusmiljöer.


Ljustektur

Fristående ljusdesigner

 

www.ljustektur.se

Luminous Ljusdesign

Arbetar med belysningsplanering för arkitektur, inredning och landskap i offentlig och privat miljö. Vi är oberoende konsulter som erbjuder skräddarsydd ljusdesign för varje projekts speciella och unika förutsättningar.

www.luminous.se

Lustljus - Carin Pleininger

Arbetar på ett annorlunda sätt med ljus. 

http://carinpleininger.dinstudio.se/

Luxera

Verksam inom ljusdesign, belysningsplanering, konstnärligt ljussättning och armaturdesign. Att aktivt arbeta med miljö och kvalité är en självklarhet, både i designarbetet och genomförandefasen. Arbetsområden offentlig miljö och arkitektur.

www.luxera.se

Michael Hallbert LjusDesign

Michael Hallbert LjusDesign AB är verksamt med exteriör och interiör arkitekturbelysning för offentlig miljö.

www.ljusdesign.com

MP Kreativ Teknik i Uppsala

Arbetar med ljusteknik och belysning i all form: publika ytor, hem, kontor, exteriöra miljöer, montrar, event och turnéer.

www.kreativteknik.se

Ohmega Consult

Projektering, ljussättning och kontroll av belysningsanläggningar för offentlig inomhus- och utomhusmiljö, lång erfarenhet av äldrehus m.m.

www.ohmega.se

Olsson & Linder

Arbetar med ljus- och belysningsplanering och armaturdesign. Åtar uppdrag som gäller parker, stadsmiljöer, kyrkor och kyrkogårdar, bostadsområden, trafikmiljöer, arbetsplatser, kontor, ljussättning av butiker eller privata hem och trädgårdar. Arbetar också med uppdragsutbildningar och ger föreläsningar och workshops om ljus, seende och belysningsplanering.

http://www.olssonlinder.se

Phosforos ljusdesign

Armaturdesign och belysningsplanering för alla typer av rum.

http://www.phosforos.com

Plato Ljusdesign

Oberoende ljusdesigner som arbetar med belysning för arkitektur, scenkonst och event.

http://plato.se/

PQR Ljusdesign

Utbildade ljusdesigners med många års erfarenhet av projektering av interiöra och exteriöra miljöer. Arbetsprocessen består av ett nära samarbete mellan beställare och projektgrupp för att säkerställa goda ljusmiljöer. Arbetar alltid med människans seende som utgångspunkt. En väl planerad belysningsanläggning uppnås genom en energimedveten designprocess och en medveten gestaltning.

http://www.pqr.se

Projektengagemang Elmiljö Sverige AB

Kvalificerade tjänster inom belysningsplanering och ljusdesign. Stor erfarenhet av offentliga miljöer, interiört och exteriört. Mål att med utgångspunkt från kundens vision och behov skapa en god ljusmiljö där hänsyn tas till platsens förut-sättningar. Genom engagemang hög kompetens och lyhördhet tillhandahåller vi funktionella, energieffektiva, ergonomiska och estetiskt tilltalande lösningar.

http://www.projektengagemang.se

Ramböll

Belysning i offentliga miljöer, väg- och gatu- och parkbelysningar. Belysningsgestaltning av utomhusmiljöer. Energioptimeringar.

http://www.ramboll.se/tjanster/byggnader/ljusdesign

Rejlers

Arkitektoniska ljussättningar och ljusprogram.
Företaget gör också allmän belysnings-projektering både utomhus och inomhus.

www.rejlers.se

Svendenius Ljus- och optikkonsult, Nils

Har mångårig erfarenhet med kompetens som täcker planering och utformning av både elljus och dagsljus.Teknisk design av armaturoptik och reflektorer.


Sweco Lighting

Sweco kan bidra med kompetens inom bl a ljusdesign, konceptframtagning, belysningsplanering, projektledning, visualiseringar och energieffektivisering med stort fokus på hållbar utveckling.

Företaget har konsulter inom både interiör och exteriör belysning som arbetar med allt från förstudier och utredningar till hela projekt.

www.sweco.se

Taras Ljusdesign

www.tarasljusdesign.se

Tekniska Byrån

Belysningsplanering av offentliga och privata miljöer, både interiört och exteriört. Kombinerat med eltekniskt kunnande för en komplett anläggning. Kompetens för styrsystem som KNX(EIB). Företaget är verksamt i hela Sverige.

www.tekniskabyran.se

Teknoplan

Lång erfarenhet och specialist-kunskaper från projektering av belysning i kontor, sjukhus, industrier, offentliga lokaler såväl som utomhusanläggningar. En balans mellan estetik, synergonomi, energieffektivisering, ekonomi och arbetsmiljö med hjälp av aktuell teknik. Erbjuder projektering, installationssamordning, kontroll och besiktning av installationer.

www.teknoplan.se

Tengbom

Belysningsidéer och planering för kontor, hotell, lokaler för multipla användningar, kvalificerad hembelysning, inredningsbelysning, belysnings-styrning, scenarier.

www.tengbomgruppen.se

Tindra Design

www.tindradesign.nu

Tommy Govén Ljusdesign


Tommy Pettersson Belysnings AB

Utbildning, projektering/ljusdesign, produktutveckling och utredningar inom belysning utförs med hjälp av 30 års väl diversifierad erfarenhet inom området. En unik specialitet är glasfasadernas och den artificiella belysningens påverkan avseende färgförvrängning.


WSP Ljusdesign

Erbjuder ljusplanering för alla kategorier av interiör- och exteriörprojekt. Företaget har specialister inom områdena belysning, gestaltning, dagsljus, energi samt 3D-visualisering och ljussimulering. Företagets tjänster omfattar allt från rådgivning och förstudier till kompletta arbetshandlingar.

www.wspgroup.se