Belysningsbranschen

Belysningskonsulter

Accendo Projekt & Design
Utredning, planering, projektering, kontroll och besiktning av belysnings- och el-anläggningar för offentliga och privata beställare, byggledare för belysnings-anläggningar i offentlig utomhusmiljö.
www.accendo.nu

AD Light Design
www.adlightdesign.com

Alteco
Arbetar med offentlig utredning, planering, projektering, kontroll och besiktning av belysningsanläggningar för offentlig inom- och utomhusmiljö.
http://www.alteco.se

Archidea
Företagets koncept är att följa en tanke eller ett projekt inifrån och ut. Erbjuder delar eller hela paket med idégivande, planering, projektering, armaturval, installation och ljussättning oavsett projektets storlek.
www.archidea.se

Belysningslogik Svenska
Belysning för videokonferensrum.Offentlig miljö, kontor, dataarbetsplatser, övervakningsmiljö. Projektering, försäljning, installation, ljuskällor.
www.belysningslogik.se

Bjerking
Kompetens inom bl a belysningsplanering i interiör miljö, belysningsplanering av offentliga miljöer, väg- och gatu- och parkbelysningar, projektledning, visualiseringar och energieffektivisering.
www.bjerking.se

CA Lundqvist Elkonsult
Offentlig miljö, butiker, utebelysning.

Caius
Arbetar både med att skapa ett estetiskt och funktionellt ljus men även med att hantera det naturliga ljus som finns via reflektorer, jalusier och markiser. Bemästrar flertalet styrsystem för att integrera både ljud, bild, ljus och övriga fastighetsfunktioner. Arbetar främst mot privata hem, kontor för företag samt butiker med höga krav på hur ljud och ljus ska bidra till att bygga varumärket. Hanterar hela arbetsgången från design, ljusplanering, el & installationsplanering, till färdigt entreprenadunderlag och materialofferter. Erbjuder även att hantera hela inköpsförfarandet och säkerställa produktleverans.
www.gizmoliving.se

Caizen Ljusdesign
Arbetar som en fristående ljusdesigner och belysningsplanerare som hjälper arkitekter, kommuner, fastighetsägare, företag samt privatpersoner med ljussättning av olika platser och situationer. Analyserar förutsättningarna och arbetar sedan fram idéer och koncept för att på ett tidigt stadium inte missa potentialen i projekten.
www.caizen.eu

CB Light & Landscape AB
Cecilia Bruun Ljusdesigner sedan 1980 varav 15 års yrkesverksamhet inom teater och musik.
Flerfaldigt nominerad till Svenska Ljuspriset med nya belysningskoncept till bostadsområden.Hjälper att skapa trygg och snygg belysning genom att synliggöra, förtydliga och överraska i alla tänkbara miljöer och  sammanhang.
www.light-landscape.se

COWI
Ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag. Arbetar bland annat med ljusplanering för interiöra och exteriöra miljöer. Skapar kreativa och funktionella anläggningar som är anpassade efter kundens behov och förutsättningar.
http://www.cowi.se

Crealux
Specialister på belysning för företag och organisationer, arbetar med alla typer av ljus och belysning, inom- och utomhus.
http://www.crealux.se

Decorum
Ljussättning med fiberoptik för utom- och inomhus. Även övrig specialljussättning.
www.decorum.se

Deus Ljusdesign
Ett nytänkande ljusdesignföretag som riktar sig främst till privatpersoner, men gör även uppdrag åt företag och offentlig sektor.

För företaget är det viktigt att se hela bilden och ta hänsyn till alla de delar som tillsammans skapar en bra miljö att vistas i. Deuas utgår alltid från kunden och kundens speciella önskemål och förutsättningar för att skräddarsy den bästa lösningen till respektive projekt.
www.deusljusdesign.se

Diroco i Gbg
Diroco erbjuder kreativa idéer och tekniskt kunnande inom ljussättningar för alla miljöer. Vi har god erfarenhet av konventionell- och effektbelysning samt styrning av dessa.
www.diroco.se

Duoform
Produktdesign av belysningsarmaturer för hem och offentlig miljö, även special-armaturer.
www.duoform.se

E60
http://e60.se 

ECO
hanterar ljus och utgår från synergonomi, bygganden och atmosfären och lägger stor vikt vid behovsutredning, planering, projektering, driftsfas och energiåtgång.
http://www.ecokonsult.se

EKG Elkonsultgruppen Karlstad AB
http://www.ekg.se

El & Ljus
Erbjuder en helhetslösning för kunden från projektering och försäljning till installation. Dessutom kan det framtida belysningsunderhållet utföras.
http://www.elochljus.se

Electro Engineering
Planering och projektering av belysning för inomhus- och utomhusmiljöer.
www.electro.se

Electro Projekt PCI AB
Utför tekniska konsulttjänster inom samtliga faser som ingår i byggprocessen – planering, projektering, produktion, drift och förvaltning. Fokus ligger på kvalitet och engagemang i hela processen med motto: “Rätt från början och hela vägen fram till slutprodukten”. Bred erfarenheten av stora och små projekt, utförda i olika typer av industrier, fastigheter och anläggningar.
http://www.electroprojekt.se/ 

ELE Elkonsult Lennart Eriksson AB
Belysningsplanering inom- och utomhus i offentliga miljöer.
www.ele.se

ELK i Göteborg AB
www.elk.se 

Erik Andersson Arkitektbyrå
Erik Andersson, arkitekt MSA MSAAD
Samspel mellan arkitektur, dagsljus och artificiell belysning.
www.erikandersson.com

Fasad & Miljöbelysning
Offentlig belysning, gatubelysning, fasadbelysning av byggnader, trädgårdar.
mikael.lilja@bredband.net

gaulddesign
Specialist på hållbar, funktionell och vacker ljusdesign inom arkitektur, inredning, produktutveckling och konst.
www.gaulddesign.com

Gmki Elkonsult
www.gmki.se

Grontmij AB
Arbetar med spännande ljussättningar, belysningsberäkningar, planering och systemval både inomhus och utomhus på gator och vägar samt i övrig offentlig miljö. Vid val av armatur och ljuskällor finns ett miljö- och energieffektivitetstänkande med. Dagsljus är en parameter som företaget har med i sina planeringsförutsättningar tillsammans med artificiell belysning där så är möjligt.
http://www.grontmij.se

IdéCenter Ljusteknik
Specialiserade på belysning för arbetsplatser inom industri, kontor, sjukvård och vissa militära applikationer. Företaget är startat 1967 och har egen utställning med ljusstudio i Stockholm nära Älvsjömässan. Arbetar i huvudsak med Relux ljusberäkningsprogram.
www.idecenter.se

Inwhite ljusmiljö
www.iwlm.se 

Johnsson Lighting Technologies
LED-teknologi. Utvecklar och marknadsför belysningskomponenter och applikations-anpassade systemlösningar baserade på ljusemitterade dioder.
www.jltsweden.com

JSAB Elkonsult AB
Ljussättning
www.jsabelkonsult.se

K-Konsult Elmiljö
Utbildade belysningsplanerare med förståelse av rumsgestaltning och kompetens att forma närmiljön med ljusets hjälp.
Företaget verkar för ett samspel mellan teknisk och visuell kompetens vid projektering av belysning där energieffektivbelysning är en av de stora frågorna vid planeringen av en ny anläggning. Belysningsplanering med lyhördhet och stort engagemang där fokus läggs på människa och miljö.
http://www.k-konsult.se

K-Konsult Installation Sörmland
Projekterar belysning inomhus och utomhus i offentliga miljöer. Belysning av gator och trafikplatser. Konstruerar och programmerar IHC system för belysningsstyrning/kontroll etc.
www.kkinst.se

Kontrast Ljusdesign
Skapar belysning som är anpassad efter kundens önskemål – och användarens behov.  Ser till funktion, form och teknik och skapar helhetslösningar som passar såväl öga som budget.

Kontrast Ljusdesigns belysningsprojektörer anlitas av Ljushögskolan i Jönköping för att undervisa i belysningsprojektering och ljusdesign. Företaget svarar även för internationella grund- och fortbildningar gällande ljusberäkningsprogrammet DIALux, certifierade av DIAL GmbH.
www.kontrastljusdesign.se

Kreativ Teknik AB
Arbetar med ljussättning och belysningsplanering inom alla områden, både för tillfälliga och fasta installationer. Arbetar även mycket med olika typer av styrningar av ljusanläggningar.
www.kreativteknik.se

LDG El och Belysningskonsult
Projektering av vägbelysningsanläggningar samt upprättande av förfrågningsunderlag för upphandling av vägbelysningsunderhåll.
home.swipnet.se/LDG_El_och_Belysningskonsult/index.html

Lighthouse
Ljussätter alla offentliga ljusrum med människan i centrum. Ljusplanering av interiöra och exteriöra miljöer. Utför elkonsultuppdrag och ritar nya belysningsarmaturer.
www.lighthouseab.se

Lightsupport
Integrerar ljuset i byggnaden genom planering och formgivning av armaturer. Arbetar med ljuskoncept i tidiga skeden, projekterar och utvärderar. Lightsupport är länken mellan arkitekter och elkonsulter.
www.lightsupport.se

Linköping Kraftnät AB
Erbjuder kvalificerade lösningar för utomhus-belysning – från projektering till drift av den färdiga anläggningen. Tar tillsammans med kunden fram skräddarskydda belysnings-anläggningar anpassade efter önskemål och behov.
www.utsikt.se/belysning

Ljusarkitektur
Ledande företag inom ljusdesign i Sverige. Arbetar även internationellt inom arkitektur, inredning samt konstprojekt. Håller föredrag och ljusworkshops.
www.ljusarkitektur.se

Ljusdesign
Levandegör museer med ljus, ljud och bild. Ljussättning av arkitektur, konst, kyrkor och antikvariskt känsliga
miljöer. Fungerar som rådgivare till arkitekter, formgivare och el-konsulter. Utbildar i antikvariskt ljus och ljussättning. Egen produktutveckling och produktion.
www.ljusdesign.se

Ljus & Design
Arkitekt Sir/Sar, ELDA
Mångårig erfarenhet, projekterar belysning av alla typer. Har special-kunskap inom dagsljus- såväl som elljusområdet. Armaturdesign och utbildning är områden som företaget också täcker in.
jan@ejhed.com

Ljusgestaltning
Ett konsultföretag inom belysning med över 10 års erfarenhet av ljusdesign, planering och projektering, både exteriört och interiört.
Strävar efter att framhäva belysningens betydelse för den rumsliga upplevelsen, för god orientering och välbefinnande och beaktar frågor som rör energiförbrukning, drift och underhåll.

Genom att vara lyhörda inför uppdragsgivarens önskemål och föra en god dialog mellan samtliga aktörer i projekten uppnår företaget bra resultat.
http://www.ljusgestaltning.se

LjusDe
Ljusdesign och konsultation av offentlig miljö, privat miljö samt ljusdesign av opera, drama, dans.
joakim.brink@telia.com

Ljuslabbet
www.ljuslabbet.se

Ljuslandskap Sverige
Ljuslandskap gestaltar belysning i utomhusmiljö och har kompetens inom ljusdesign, landskapsarkitektur och ljusfotografering. Utför belysningsprogram för städer, ljussättning av kulturmiljöer, kyrkor, byggnader, å-rum, torg, parker, lekplatser samt  håller kurser och workshops i ljusdesign på universitet och yrkesutbildningar. Erbjuder även belysningsrådgivning och skräddarsydda belysningskurser för kommuner och företag.
www.ljuslandskap.se

Ljusrum
Bred kompetens inom både ljus- och inrednings-projektering. Arbetar med ljusplanering i offentlig miljö både inomhus och utomhus, såsom kontor, hotell, köpcentrum, fasadbelysningar mm.

Ett nära samarbete med arkitekter och elkonsulter vilket ger ett bra helhetsperspektiv i projekten. Oberoende ljusdesigners och medlemmar i ELDA+.
www.ljusrum.se

Ljusstudio Norr
Dipl. Ljusplanerare SOL. Visuella utvärderingar och ljusplaneringar interiört och exteriört. Arbetar bl.a. med äldres och synskadades ljusmiljöer.
asa.wikstrom@telia.com

Luminous Ljusdesign
Arbetar med belysningsplanering för arkitektur, inredning och landskap i offentlig och privat miljö. Vi är oberoende konsulter som erbjuder skräddarsydd ljusdesign för varje projekts speciella och unika förutsättningar.
www.luminous.se

Lustljus – Carin Pleininger
Arbetar på ett annorlunda sätt med ljus.
http://carinpleininger.dinstudio.se/ 

Michael Hallbert LjusDesign
Michael Hallbert LjusDesign AB är verksamt med exteriör och interiör arkitekturbelysning för offentlig miljö.
www.ljusdesign.com

MP Kreativ Teknik i Uppsala
Arbetar med ljusteknik och belysning i all form: publika ytor, hem, kontor, exteriöra miljöer, montrar, event och turnéer. www.kreativteknik.se

Ohmega Consult
Projektering, ljussättning och kontroll av belysningsanläggningar för offentlig inomhus- och utomhusmiljö, lång erfarenhet av äldrehus m.m.
www.ohmega.se

Olsson & Linder
Arbetar med ljus- och belysningsplanering och armaturdesign. Åtar uppdrag som gäller parker, stadsmiljöer, kyrkor och kyrkogårdar, bostadsområden, trafikmiljöer, arbetsplatser, kontor, ljussättning av butiker eller privata hem och trädgårdar. Arbetar också med uppdragsutbildningar och ger föreläsningar och workshops om ljus, seende och belysningsplanering.
http://www.olssonlinder.se

Phosforos ljusdesign
Armaturdesign och belysningsplanering för alla typer av rum.
http://www.phosforos.com

PQR Consult AB
PQR Ljusdesign består av utbildade ljusdesigners med många års erfarenhet av projektering av interiöra och exteriöra miljöer. Arbetsprocessen består av ett nära samarbete mellan beställare och projektgrupp för att säkerställa goda ljusmiljöer.

Företaget  arbetar alltid med människans seende som utgångspunkt för att skapa tilltalande miljöer. En väl planerad belysningsanläggning uppnås genom en energimedveten designprocess och en medveten gestaltning.
http://www.pqr.se

Projektel
http://projektel.se

Ramböll
Belysning i offentliga miljöer, väg- och gatu- och parkbelysningar. Belysningsgestaltning av utomhusmiljöer. Energioptimeringar.
http://www.ramboll.se

Rejlers
Arkitektoniska ljussättningar och ljusprogram.

Företaget gör också allmän belysnings-projektering både utomhus och inomhus.
www.rejlers.se

Scandinavian Lighting Design Group

www.sldg.se

Spectra
Projektavdelning, ljussättning och teknisk koordination, samt uthyrning och service. Gör fasta och temporära installationer.
www.spectraplus.se

Studio Stenfors
Arkitektonisk ljusdesign i både privat och offentlig miljö. Ljus för miljöer med ett designfokus, i samverkan med arkitektur, inredning och identitet.
www.studiostenfors.com

Svendelius Ljus- och optikkonsult, Nils
Har mångårig erfarenhet med kompetens som täcker planering och utformning av både elljus och dagsljus.Teknisk design av armaturoptik och reflektorer.
http://nils.svendenius@astro.lu.se

Sweco Lighting
Sweco kan bidra med kompetens inom bl a ljusdesign, konceptframtagning, belysningsplanering, projektledning, visualiseringar och energieffektivisering med stort fokus på hållbar utveckling.

Företaget har konsulter inom både interiör och exteriör belysning som arbetar med allt från förstudier och utredningar till hela projekt.
www.sweco.se

Taras Ljusdesign
www.tarasljusdesign.se

Tekniska Byrån
Belysningsplanering av offentliga och privata miljöer, både interiört och exteriört. Kombinerat med eltekniskt kunnande för en komplett anläggning. Kompetens för styrsystem som KNX(EIB). Företaget är verksamt i hela Sverige.
www.tekniskabyran.se

Teknoplan
Lång erfarenhet och specialistkunskaper från projektering av belysning i alla förekommande anläggningstyper så som kontor, sjukhus, industrier, offentliga lokaler såväl som utomhusanläggningar. En balans mellan estetik, synergonomi, energieffektivisering, ekonomi och arbetsmiljö med hjälp av aktuell teknik inom ljuskällor och ljusstyrning. På så vis erbjuder företaget projektering, installationssamordning, kontroll och besiktning av installationer för lokalens utformning och brukarens verksamhet!
www.teknoplan.se

Tengbom
Belysningsidéer och planering för kontor, hotell, lokaler för multipla användningar, kvalificerad hembelysning, inredningsbelysning, belysnings-styrning, scenarier.
www.tengbomgruppen.se

Tindra Design
www.tindradesign.nu

Tommy Pettersson Belysnings AB

Utbildning, projektering/ljusdesign, produkt-utveckling och utredningar inom belysning utförs med hjälp av 30 års väl diversifierad erfarenhet inom området. En unik specialitet är glas-fasadernas och den artificiella belysningens påverkan avseende färgförvrängning.
08156554@bredband.net

WSP Ljusdesign
WSP Ljusdesign erbjuder ljusplanering för alla kategorier av interiör- och exteriörprojekt. Företaget har specialister inom områdena belysning, gestaltning, dagsljus, energi samt 3D-visualisering och ljussimulering. Företagets tjänster omfattar allt från rådgivning och förstudier till kompletta arbetshandlingar.
www.wspgroup.se

ÅF Group
ÅF Lighting är arbetar inom rådgivning, design och projektering av belysningslösningar i Skandinavien. Företaget har kontor i Köpenhamn, Stockholm och Oslo, där prisbelönta och multidisciplinära team arbetar med alla aspekter inom
belysningsområdet. Visionen är att skapa funktionella, estetiska och miljövänliga belysningsanläggningar med människors liv och behov i fokus.

Inom ÅF Lighting arbetar ljusdesigners, ingenjörer, fysiker, kultur- och kommunikationsarbetare tillsammans för att skapa
framtidens belysningslösningar. Företaget erbjuder belysningsrådgivning i alla skeden av ett projekt – från vision, design och utveckling till projektering. Bistår också med projektledning, planering och upphandling av framtida drift och underhåll. Detta säkrar bra och funktionella belysningsanläggningar som fungerar år efter år.

www.afconsult.com