Belysningsbranschen

Organisationer Internationellt

Finlands Ljustekniska Sällskap
www.valosto.com

Lyskultur i Norge
www.lyskultur.no

Lysteknisk Selskab i Danmark
www.centerforlys.dk

Ljóstæknifélag Íslands
www.ljosfelag.is

Tyska belysningssällskapet
www.litg.de

Delta Lys & Optik
Mätning och kalibrering av belysningsprodukter.
www.delta.dk

CELMA
Den europeiska branschorganisationen för leverantörer av ljuskällor, armaturer och komponenter.
www.celma.org

CIE
Den internationella belysningskommissionen som har givit ut en lång rad rapporter. Här kan Du läsa abstracts av rapporterna för beställning hos Ljuskultur.
www.cie.co.at

ELC
Ljuskällefabrikanternas europeiska branschorganisation.
www.elcfed.org

GreenLight-projektet i Europa
www.eu-greenlight.org

GreenLight
Ett projekt av det amerikanska naturvårdsverket som syftar till att företag skall installera energieffektiv belysning för att minska miljöpåverkan från energiproduktion.
www.epa.gov/greenlights.html

IES
Det Nordamerikanska belysningssällskapet informerar om amerikanska kongresser och mässor samt deras publikationer. 
www.iesna.org

Inter Light
Här kan Du söka efter produkter, företag, organisationer och också se intressanta belysningsanläggningar.
www.light-link.com

Lighting Design Forum
Här finner Du belysningsexempel, artiklar om belysning, teknik, böcker och publikationer och länkar till företag.
www.qualitylight.com

Lighting Research Center
Ett amerikanskt forskningscenter med en lång rad rapporter och produktsammanställningar.
www.lrc.rpi.edu

The Lighting Resource
Amerikanska nyheter från belysningsområdet, produkter, mässor, artiklar m.m.
www.webcom.com/~lightsrc

CIBSE
Det brittiska belysningssällskapet. Aktuell lista med möten och kongresser.
www.cibse.org

ELDA
European Lighting Designers' Association.
www.pld-a.org

IALD
International Association of Lighting Designers.
www.iald.org

Lighting Dimensions
The (Digital) Magazine for the Lighting Professionel.
www.etecnyc.net

Licht
www.german-lighting.org

CADDET
Organisation för utvärdering och demonstration av energisnål teknik.
www.caddet-ee.org

IAEEL
Ett internationellt nyhetsbrev som ges ut fyra gånger per år av Energimyndigheten för The International Association for Energy Efficient Lighting (IAEEL). Nyhetsbrevet har getts ut från 1992, alla gamla utgåvor finns på hemsidan.
www.stem.se/iaeel/iaeel.html