Belysningsbranschen

Organisationer Sverige

Arbetsmiljöverket
I Arbetsmiljöverkets författningssamling finns fastställt hur belysningen skall ordnas i arbetslokaler, projektering av anläggningar och byggnader mm.
http://www.av.se/


EIO, Elektriska Installatörsorganisationen 

http://www.eio.se/


Energimyndigheten

Energimyndigheten är den organisation som tagit över det arbete som tidigare bedrevs av Nuteks enhet för effektivare energianvändning. Här finns många intressanta rapporter om energieffektiv belysning.
www.energimyndigheten.se

 

Energirådgivarna
Föreningen Sveriges Energirådgivare.
http://www.energiradgivarna.com/
 

 

Intertek Semko
Informerar om produktsäkerhet, CE-märkning, EMC och kvalitetssäkring enligt ISO-9000.
http://www.sweden.intertek-etlsemko.com/


Elektronikförbundet

Belysningshandlarna.
http://www.elektronikforbundet.se/


Lampinfo
Webbplats om energieffektiva alternativ till glödlampor
http://www.lampinfo.se


SEG, Sveriges Elgrossister
http://www.seg.se 


SEK

SEK Svensk Elstandard informerar om tekniska kommittéer, den internationella elektrotekniska kommisionen, IECs verksamhet och den Europeiska elektriska kommissionen, CENELEC.
www.elstandard.se


SSEF, Stor Stockholms Elförening

StorStockholms Elförening vill verka för att elbranschens olika företrädare samordnar sina intressen samt tar en aktiv del i den debatt som förs för ett gemensamt syfte. Att genom nätverk och kunskapsspridning arbeta för en rationell elanvändning för ömsesidig nytta.
http://www.elforeningen.se


Svenska Belysningssällskapet 
En idéell förening som samlar ljusintresserade och anordnar intressanta möten och studiebesök. 
http://www.svenskabelysningssallskapet.se

 


Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter är intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och fysiska planerare. Sveriges Arkitekter bildades den 1 juli 2002. Samtidigt upplöstes organisationerna SAR, SIR, LAR, FPR och ArkitektFörbundet.
http://www.arkitekt.se/


Svenska Ljussättareföreningen
Svenska ljussättareföreningen är en opolitisk ideell yrkesorganisation, öppen för i Sverige yrkesverksamma ljussättare.
http://www.svenska-ljus.se/


Tidningen Hemljus och Föreningen Hemljus
http://www.hemljus.com/