Belysningsbranschen

Energimyndighetens nya stöd till energikartläggning möjliggör en snabb identifiering av de mest lönsamma energieffektiviseringsåtgärderna

29 oktober, 2015

Energimyndigheten erbjuder nu ett ekonomiskt stöd för till små och medelstora företag för att göra en energikartläggning. Att genomföra en kartläggning är första steget för att få koll på energianvändningen och en bra utgångspunkt för att hitta de mest lönsamma energieffektiviseringsåtgärderna.

Ett område där besparingspotentialen är särskilt stor är belysning. Den snabba teknikutvecklingen inom framförallt LED-tekniken, i kombination med ett styrsystem som styr belysningen efter dagsljus och närvaro, gör det möjligt att spara upptill hela 90 procent energi. I många fall går det att nå en så pass hög besparing vid utbyte av belysningsanläggningar som inte har mer än 10-15 år på nacken.

Det finns en stor omedvetenhet om belysningens stora sparpotential och Energimyndighetens nya ekonomiska stöd gör det nu möjligt att enklare hitta de mest lönsamma åtgärderna.

-          Stödet gör det betydligt enklare för de små och medelstora företagen att plocka den lägst hängande frukten och komma igång med sitt energieffektiviseringsarbete. En investering i modern belysning, som en bra för både människa och miljö, ger en omedelbar energibesparing från dag ett, säger Mats Holme, VD för branschorganisationen Belysningsbranschen.

Energispartrappa

Om stödet för energikartläggning
Energimyndighetens ekonomiska stöd vänder sig till företag med en energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Stödet täcker 50 procent av kostnaden för energikartläggning med årgärdsförslag och tillhörande energiplan och är högst 50 000 kronor. Även ekonomiska föreningar som exempelvis bostadsrättsföreningar kan söka stödet. För mera information, se: http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/stod-och-bidrag/stod-for-energikartlaggning-i-sma-och-medelstora-foretag/

Om sparpotentialen inom belysning
Det har under de senaste åren skett en enormt snabb teknikutveckling inom belysningsområdet. Det gäller framförallt LED-tekniken, som så sent som 2014 fick ett Nobelpris i fysik. Ett annat teknik-område som erbjuder en väsentlig energibesparingspotential är ljusstyrning. Idag behöver ingen belysningsanläggning stå på i onödan, utan belysning kan användas där och när det behövs.
För mera information, se www.belysningsbranschen.se. Och www.smartbelysning.nu

För mera information:
Kontakta Belysningsbranschen, Mats Holme, VD, telefon: 08-566 36 703, e-post: mats.holme@belysningsbranschen.se, eller Mervi Rokka, kommunikationsansvarig,
telefon: 08-566 36 706, e-post: mervi.rokka@belysningsbranschen.se.