Belysningsbranschen

Skola

Högsta betyg för LED i skolan

I dag vet vi att olika slags belysning påverkar människors psykiska och fysiska välbefinnande. Det är viktigt att ta hänsyn till, inte minst vad gäller ungdomar. I dag går svenska skolor mot ett skifte till LED-belysning. Forskare vid Lunds universitet bestämde sig därför för att undersöka effekterna av LED-tekniken jämfört med vanliga lysrör i skolan.*

Skolåret 2012/2013 följde forskarna 72 gymnasieelever i Helsingborg. Fyra identiska klassrum utrustades med två olika slags belysning. Två av klassrummen fick LED-belysning och två fick vanliga lysrör. Genom bland annat enkäter och salivanalyser mätte forskarna elevernas känslor, dygnsrytm, vakenhetshormon, upplevelse av ljusmiljön samt elförbrukningen.

De preliminära resultaten visar att LED-belysning är minst lika bra som vanliga lysrör. Eleverna gav också LED-belysningen högre betyg vad gällde den generella ljusupplevelsen. De upplevde även LEDklassrummen som mer och bättre belysta. Analysen av halterna vakenhetshormon, kortisol, hos studenterna visade dessutom att eleverna i LED-klassrummen under de mörka månaderna verkade ha lättare att följa sina inre hormonella dygnsrytmer, eller cirkader. Det innebär bland annat att man har lättare att komma upp på morgnarna och att man sover bättre. Högre kortisolhalter på morgnarna indikerar också att belysningen inneburit en pigghetsboost för LED-eleverna. Dessutom visade studien att LED-belysningen förbrukade upp till 23 procent mindre energi än de redan energisnåla lysrören – något som stöds av beräkningar från Energimyndigheten som visar att energisparpotentialen i svenska skolor är stor.

Det är inte konstigt att LED-teknikens uppfinnare år 2014 fick Nobelpriset i fysik!

LEDskolan