Belysningsbranschen

Vad säger Arbetsmiljöverket?

Kan staten med lagens hjälp ställa krav på hur belysningen ska utformas på en arbetsplats? Är inte det något som med lite sunt förnuft borde kunna lösa sig självt? Enligt Arbetsmiljöverket är det inte så. Vad som är dålig belysning på en arbetsplats är nämligen inte alltid lätt att avgöra. Dessutom vänjer man sig snabbt vid bristerna samtidigt som det kan ta tid innan konsekvenser blir så uppenbara att det blir till ett problem.

Det handlar om att förebygga problemen innan de uppstår. Ögonbesvär, huvudvärk, muskelvärk men även direkta olycksfall kan i många fall relateras till dålig belysning. Men det är först när sjukskrivningar och produktionsbortfall blir verklighet som många företag på allvar börjar söka efter orsakerna. Om inte Arbetsmiljöverket redan har upptäckt dem innan dess. Det är därför Arbetsmiljöverkets lagstadgade föreskrifter finns. Det är också därför Per Nylén, docent och avdelningsdirektör på myndigheten engagerat sig i frågan.
Per Nylen foto
Per Nylén, Arbetsmiljöverket

– Jag gick igenom cirka trehundra inspektionsmeddelanden för ett par år sedan och det vanligaste problemet är att belysningen inte är anpassad till rådande arbetsplatsmöblering. Lamporna sitter på
fel ställe, man har möblerat om och samtidigt glömt att anpassa belysningen. Den bländar, flimrar eller är för svag. Det förekommer även exempel på både armaturer och bländskydd som har ramlat ned utan att åtgärdas. Det finns också exempel på dödsfall orsakade av dålig belysning, framför allt på arbetsplatser utomhus.

Läs mer om ljus och arbetsmiljö i våra skrifter “Allt ljus på arbetsmiljön” och “Rätt ljus för människa och miljö”