Belysningsbranschen

Belysning vid bildskärmsarbete

Mer en hälften av arbetstagare arbetar dagligen med datorer och behöver därför en belysning, som är anpassad för bildskärmsarbete.

Läs mer om kraven och rekommendationerna.

Arbetsmiljöverket har gett ut en föreskrift om arbete vid bildskärm. Här ställs bl.a. krav på arbetsplatsens fysiska utformning, syn- och belysningsförhållanden och bildskärmsarbetets organisering. Krav finns även på system och programvara. EU:s minimikrav för bildskärmsarbete är inkluderade. Läs mer här.