Belysningsbranschen

Om flimmer

Flimmer kan ge mer än huvudvärk

Arbetsmiljöverket: “Belysningen ska vara utformad så att besvärande flimmer inte uppstår.”

Huvudvärk

Det flimrar flitigt från många lysrör i Sverige. Inte minst på våra kontor, skolor och vårdlokaler. Det är illa och fullständigt onödigt.

Skälet heter gammal teknik och uråldriga driftdon som borde ha bytts ut till modern armatur för länge sedan. Redan i början av 90-talet fanns nämligen de flimmerfria elektroniska driftdonen tillgängliga på marknaden. Ändå är belysningen i 63 procent av Sveriges kontor fortfarande omodern enligt Energimyndighetens rapporter. För skolor och vårdlokaler är siffrorna ännu värre. 73 respektive 82 procent.

Priset för detta betalas av personal och elever med irritation, lässtörningar, trötthet och huvudvärk.Men också av arbetsgivarna i form av obefogat hög energiförbrukning.Moderna belysningssystem  minskar nämligen energiförbrukningen med upp till 80 procent jämfört med gamla. Det finns studier som visar hur människans hjärna aktiveras av ljus från olika typer av lysrörsarmaturer. Dessa studier visar att andelen personer som fick huvudvärk av att arbeta i den äldre typen av belysning (armaturer före 1995) var signifikant fler, än i gruppen som arbetade i nyare typ av lysrör. Forskare har också funnit att det finns en grupp människor som har en markant flimmerkänslighet och alltså påverkas ganska starkt och därmed minskar sin prestation. Det omedvetna flimret från äldre lysrörsarmaturer utlöser många gånger stress, speciellt hos yngre människor.

Även personer som anser sig vara elöverkänsliga kan få sina symptom framkallade av flimrande lysrör. Detta visar en forskningsstudie gjord av Arbetslivsinstitutet. Symptomen uppträdde inte när personerna vistades i rum utrustade med högfrekventa lysrörsdon, däremot kunde liknande symptom framkallas med hjälp av lågfrekvent lysrörsbelysning.

Besvärande flimmer är inte bara irriterande utan också förbjudet enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling 2009:02 14 §: Belysningen ska vara utformad så att besvärande flimmer inte uppstår.

Tydligare än så kan det inte sägas och det absolut enklaste sättet att komma tillrätta med problemet är att helt enkelt byta ut gammal belysning mot modern.

Läs mera i skriften “Allt ljus på arbetsmiljön” och “Rätt ljus för människa och miljö”