Belysningsbranschen

Belysningsbranschen är huvud-
organisation för Sveriges tillverkare och importörer av professionell belysning.
Här hittar du aktuell information om belysning för offentlig miljö.

Innovation

Den tekniska utvecklingen inom belysningranschen är mycket snabb och digitaliseringen har inneburit helt nya möjligheter att skapa hållbara belysningslösningar.

Lysrörsutfasningen

Från och med hösten 2023 fasas ett flertal typer av idag vanligt förekommande ljuskällor ut. Det sker på grund av Ekodesign-förordningen samt då undantaget för kvicksilver i ljuskällor slopas i RoHS-direktivet.

Belysningsbranschen

Upplevelse

Genom välplanerad belysning kan vi skapa miljöer som är bra för både människa och miljö och som vi trivs i. God ljusmiljö är grundläggande för tryggheten utomhus, för arbetsmiljön och för vårt välbefinnande. Med ljus och belysning kan vi skapa upplevelser!

Belysningsbranschen

Kunskap

Belysning är ett brett område och berör oss alla. Här kan du hitta informationsmaterial om belysning för olika utrymmen inom- och utomhus.

Belysningsbranschen

Nödbelysning

Rätt utformad nödbelysning och rätt underhåll är en förutsättning för säker utrymning vid brand, strömavbrott, m.m. Under den här sektionen kan du hitta information och frågor och svar om nödbelysning.

Belysningsbranschen

Nyheter

 • Seminarium: Vägen till hållbar belysning i fastigheter

  Seminarium: Vägen till hållbar belysning i fastigheter

  Inbjudan till dig som jobbar på ett fastighetsbolag eller är beställare av belysning Under 2023 inleddes utfasningen av lysrör, vilket påverkar över 17 miljoner befintliga belysningsarmaturer i Sverige under de kommande fyra åren. Denna utmaning är betydande för fastighetsbranschen, men…...

  Läs mer
 • En satsning på energieffektivisering är som att satsa på ny energiproduktion

  En satsning på energieffektivisering är som att satsa på ny energiproduktion

  Nästan en tredjedel av energin som används i Skånes kommunala fastigheter är energislöseri. Och situationen är antagligen inte unik i Skåne utan i stort sett densamma i hela landet. Effektivare energianvändning bör vara förstahandsalternativet i alla policy-, planerings- och investeringsbeslut…....

  Läs mer
 • Utfasningsalternativen inom vägbelysning

  Utfasningsalternativen inom vägbelysning

  Utfasning av ineffektiva och kvicksilverhaltiga ljuskällor pågår just nu med anledning av energi- och klimatlagstiftning. Regelverket inom ekodesignförordningen och RoHS-direktivet berör ljuskällor både för inomhus och utomhusbruk. Henrik Gidlund, som är vägbelysningsspecialist på Trafikverket har skrivit en artikel där han…...

  Läs mer

Leverantörer

Genom beviljat medlemskap i Belysnings- branschen garanterar vi att företagen uppfyller följande krav:

  1. Tillverkar eller säljer kvalitetsprodukter inom belysning
  2. Har en fast etablerad organisation i Sverige
  3. Är ett ledande företag på den svenska marknaden
  4. Främjar en sund utveckling inom branschen
  5. Iakttar rådande lagar och förordningar
  6. Har en stabil finansiell situation
  7. Är registrerat för mervärdesskatt i Sverige

NÅGRA AV VÅRA MEDLEMSFÖRETAG

Belysningspodden

Välkommen till Belysningspodden där vi samtalar om belysningens betydelse och möjligheter.

Belysningsbranschen