Livestream från Ljusdagen 2020 med prisutdelningar av Svenska Ljuspriset, Svenssons Stora Förtjänstpris och Skyltpriset

Livestream från riksdagsseminarium om belysning i skolan 16 maj 2019