Nu är ljusmiljön genomtänkt samtidigt som elkostnaden minskade med hela 92 procent! Foto: Ulf Celander

92 procent lägre elkostnad och bättre arbetsmiljö för ÅF i Malmö

När teknikkonsultföretaget ÅF flyttade in i nya lokaler i Malmö var huset i stort sett nybyggt. Men ljusexperterna på ÅF Lighting såg direkt att det ändå fanns mycket att göra med belysningen, både för att sänka energiförbrukningen och för att förbättra arbetsmiljön och trivseln.

Genom att leva som man lär kunde ÅF både sänka sina energikostnader dramatiskt och öka trivseln genom sin stora kunskap om ljusplanering.

Armaturerna i taket uppfyllde regler och standarder, men inte mer.  Ljusexperterna som satt på ett av planen i det nya ÅF-huset insåg direkt att här fanns pengar att spara. Dels användes inte de mest moderna och mest energieffektiva armaturerna och dels styrdes belysningen inte på ett särskilt smart sett. En enda strömbrytare reglerade på och av för 20 arbetsplatser.

Elkostnaden sjönk med 92 procent!
Man lyckades övertyga sina chefer att riva ut den endast nio månader gamla belysningen och ersätta den med individuellt anpassade armaturer. Resultatet kom som en överraskning till och med för experterna på ÅF. När man jämförde energiförbrukningen med kollegorna på andra våningsplan i byggnaden visade det sig att den sjunkit med hela 92 procent! Bara genom att byta till ett smart belysningssystem med reglering som ser till att belysningen styrs efter dagsljus och närvaro och bara är på, och på rätt ljusnivå när ljuset behövs.


Trivsam arbetsmiljö

En minst lika viktig vinst är att de anställda trivs bättre på jobbet. Numera kan alla medarbetare i huset reglera belysningen på sina respektive arbetsplatser individuellt. ÅF:s ljusdesigners valde också att skapa rumslighet och trivsel genom att låta ljuset variera i olika delar av lokalen, så att det lyser starkast vid arbetsplatserna och svagare i passager och i kommunikationsytorna.

Man har skapat ännu mer liv i lokalen genom att belysa vertikala ytor som väggar, bokhyllor och dörrpartier. Som en rolig detalj finns också konstverk skapade av lampor och lysrör.

ÅF har räknat ut att investeringen betalar sig på sju år genom sänkta elkostnader. Det är mer än en normal avskrivningstid för en liknande investering, men då har man inte tagit hänsyn till vinster i form av ökad effektivitet och att de anställda mår bättre.

Om man dessutom beaktar att det faktiskt är företagets ljusdesigners ÅF Lighting som sitter i lokalerna är det en självklarhet att ljuset ska vara av världsklass.