För bättre inomhusmiljö i skola och förskola

Skolan är Sveriges största och viktigaste arbetsplats. Det är därför också den viktigaste fysiska miljön som lägger grunden för god folkhälsa. Ljus och belysning är en av de viktiga aspekterna i den fysiska miljön i skolan och förskolan och påverkar både välbefinnandet och trivseln, både utifrån biologiska och psykologiska aspekter. En varierad och välplanerad ljussättning är ett starkt verktyg för skapandet av inspirerande, hälsosamma och energieffektiva miljöer där människor trivs.

Länstyrelsen i Dalarna har nyligen, inom EU projektet EFFECT4buildings,  inriktat sig speciellt på god inomhusmiljö i förskola och skola. Fokusområden förutom ljus har varit ljud och luft. Inom projektet har man också tagit fram en handbok i samarbete med experter inom respektive område.

Syftet med handboken God inomhusmiljö i skola och förskola – en handbok för ljus, ljud och luft är att vara en hjälp i vardagen för fastighetsförvaltare, planerare, skolpersonal och hyresgäster. Den kan användas i planering, upphandling och uppföljning av om- och nybyggnadsprojekt.