Om hur vi kan mäta bländning och varför?

Bländning uppstår när någon armatur eller yta i lokalen är märkbart ljusare än rummets omgivning. Ögat utsätts då för ett starkare ljus än det är adapterat för. Äldre människor är känsligare för bländning på grund av att linsen grumlas med åldern och adaptationsförmågan minskar. Även ljusets spektrala fördelning och färgtemperatur kan påverka graden av bländning. Bländning indelas i två olika typer som kan förekomma samtidigt eller separat: synnedsättande bländning och obehagsbländning. Vi kan således uppleva en synnedsättande bländning utan att uppleva något obehag men vi kan också uppleva obehag från en ljuskälla/armatur utan att den skapar en synnedsättning.

Läs Ljus & Rum’s avsnitt Visuella förhållanden där bländning är en av de viktiga aspekterna som tas upp.

Läs mer i Ljus & Rum’s kapitel Analysera.

Länk till en artikel om UGR och bländning i tidningen Ljuskultur

Läs mer via vår kunskapsbank