Så här jämför du olika LED-armaturer på ett rättvist sätt

När du väljer en LED-armatur är det viktigt att tänka på för vilket ändamål och vilken miljö den är avsedd. Olika LED-armaturer har olika egenskaper och skiljer sig från varandra även kvalitetsmässigt.

För att kunna jämföra olika armaturer på ett rättvist sätt finns ett bra hjälpmedel, Ljusamallen – LED-armaturer inomhus. Det tar upp ett antal olika mekaniska egenskaper och tekniska data som du behöver efterfråga för att kunna göra en rättvis jämförelse av olika produkter.

Ljusamallen-dokumenten är framtagna och uppdateras kontinuerligt av Belysningsbranschens Tekniska kommitté.

Ljusamallen för LED-armaturer inomhus hittar du i vår KUNSKAPSBANK.