Utfasning pågår - vilka är alternativen inom väg- och gatubelysning

Utfasning av ineffektiva och kvicksilverhaltiga ljuskällor pågår just nu med anledning av Ekodesignförordningen och RoHS-direktivet. Henrik Gidlund, Trafikverkets specialist på el och belysning reder ut viktiga frågor att tänka på då fler vanligt förekommande ljuskällor för utomhusbelysning fasas ut.

Läs Henrik Gidlunds artikel här. Den är publicerad i tidningen Ljuskulturs utgåva nr 1/2024 i februari 2024.