Utfasningen av kvicksilverbaserade ljuskällor - inspiration från fastighetsägares strategier

BELOK – Energimyndighetens nätverk för energieffektiva fastigheter har nyligen utkommit med en rapport ”Utfasningen av kvicksilverbaserade ljuskällor – inspiration från fastighetsägares strategier”. Syftet med rapporten är att tillvarata och sprida de erfarenheter och kunskap Beloks medlemmar har om vilka förberedelser man gjort, inför det omfattande bytet som många fastighetsägare står inför. Rapporten syftar till att informera om hur man successivt fasar ut de gamla ljuskällorna och säkerställer att övergången sker på ett smart sätt, både kostnadseffektivt och energieffektivt.

Lysrörsutfasningen är en utmaning då över 17 miljoner armaturer berörs under de kommande åren. Det är en stor omställning för både belysnings- och fastighetsbranschen.

 

Ladda ner rapporten här.