Satsningen på de äldres ljus gynnar både boende och personal

”Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla” – det är mottot för fastighetsbolaget Humana som erbjuder lägenheter på äldreboenden i tolv olika kommuner i landet. Det finns ett unikt engagemang hos Humana när det gäller att skapa miljöer som gynnar både de boende och personalen. Belysning är en viktig aspekt som man tagit fasta på. Det har också funnits ett stort intresse hos företaget för ny teknik och hur man genom den kan förbättra trivseln för de inblandade:

”Betydelsen av en väl planerad och genomtänkt belysning, tillsammans med hur vi tänker kring både färgsättning och inredning, skapar en mycket bättre miljö för alla. Humanas bostäder blir helt enkelt en bättre miljö att bo i, att arbeta i och att besöka. Trivseln höjs kraftigt för samtliga som vistas i lokalerna. Allt under mottot: Rätt ljus på rätt plats vid rätt tidpunkt!”, säger fastighetschefen Kristoffer Andersson.

Läs mer om Humanas äldreboende i Gävle – ett uppmärksammat och prisbelönt projekt.

Läs en intervju med Humanas fastighetschef Kristoffer Andersson om hur företaget arbetar med belysningsfrågor.

Lyssna på ett poddavsnitt med Kristoffer om Humanas arbetssätt och hur man planerar belysning så att budgeten håller och resultatet blir för brukarnas bästa.