Fyrisfjädern uppgraderar ljuset i badmingtonhallen

Belysningsplanering för sporthallar innebär flera utmaningar med höga takhöjder, risk för bländning och krav på energieffektiva val. I badmintonhallen Fyrisfjädern i Uppsala har belysningen nyligen uppgraderats till en modern lösning med bra ljus för badmintonspelarna.

Vid belysningsplanering för sporthallar samverkar flera parametrar vid valet av armaturer och en belysningslösning. Det gäller att tillgodose formella krav på bästa energiutnyttjande och ekonomi och samtidigt ta hänsyn till ljusergonomiska behov som uppstår med höga takhöjder och bländningsrisk.

I badmintonhallen Fyrisfjädern i Uppsala har ÅF Lighting och Lundqvist EL lyckats väl med uppgiften.

Minskad bländningsrisk och jämnare ljus

Armaturerna är placerade så att bländning undviks både för spelare på banorna och för publik. De är vinklade nedåt i 20 grader mot golvet. För att få en jämn belysning i hela hallen sattes armaturerna i rader på skena längs med banornas långsidor. På så sätt får varje separat bana den belysningsstyrka som krävs. Takhöjden varierar från 11 meter vid hallens kortsidor och 12 meter som högst i mitten.

Sänkt elförbrukning genom ljusstyrning

Genom kontrollerad ljusstyrning har man lyckats sänka kostnaden för elförbrukning med uppskattningsvis 55 procent. Varje bana lyses upp separat och styrs via kassasystemet med en timer. Armaturerna tänds bara då en bana är bokad.