Boverkets belysningskrav för nödbelysning

Det har dykt upp nödskyltar (gröna gubbar) som dimrar ner och går till full effekt vid strömlöst. Vad/vilka krav ställs runt detta? Är det kontrastkraven som träder in eller får dom inte dimra ner?

Kraven är att belysningskravet (10cd/kvm enligt SSEN 1838, 80 cd/kvm enligt Boverkets rekommendationer) skall uppfyllas även i neddimrat läge. FSN rekommenderar att följa Boverkets anvisningar.

Nya armaturer håller oftast en nivå om 200-400 cd/kvm och kan dimras ned och ändå uppfylla Boverkets krav. Neddimrade LED-skyltar får en längre livslängd.

 

Är det godkänt att nödbelysningen endast tänder upp när hela fastigheten blir strömlös?

Boverkets Byggregler säger att nödbelysningen ska fylla sitt syfte i varje del av utrymningsvägen som inte spärrats av brand. Det innebär att nödbelysningen måste fylla sin funktion i de aktuella lokalerna även om det endast rör sig om ett lokalt spänningsbortfall.