Publikationer, guider och EU-standarder

FSN’s guide om projektering och kontroll av nödbelysning (2019)

FSN´s guide om projektering och underhåll för nödbelysning samlar de regler och regeltolkningar som tillkommit inom nödbelysningsområdet under senare år. Bl.a. har en ny BBR (Boverkets Byggregler) kommit i BFS2011:26 och produktstandard för nödbelysning med SS-EN1838. Skriften är en uppdatering av vår tidigare skrift med samma namn från 2009 och framtagen av Belysningsbranschens nödbelysningsgrupp.  Ladda ner här.

 

 

System för avbrottsfri elförsörjning (SS-EN 50171)
Denna europastandard anger de allmänna fordringarna för system för centralt matad fristående elförsörjning av väsentlig säkerhetsutrustning. Standarden omfattar system som är permanent anslutna till växelströmsnät med spänning inte överstigande 1000 V och som använder batterier som alternativ energikälla. Elförsörjningssystemen är avsedda att mata nödbelysning i händelse av att den normal matningen faller bort och kan även vara lämpade för matning av annan utrustning med västentlig säkerhetsfunktion, t ex: – elektriska kretsar i installationer för automatisk brandsläckning – installationer för personsökning och signalering – utrustning för rökutsug – system för varning för koloxid – särskilda säkerhetsinstallationer för en viss byggnad, t ex i högriskområden. Översiktliga beskrivningar av typiska system ges i avsnitt 4. I de fall ett system för avbrottsfri elförsörjning (UPS) används för matning av dessa väsentliga säkerhetssystem skall det överensstämma med fordringarna i tillämpliga delar av EN 50091-1, tillsammans med fordringarna i denna standard. System för matning av brandlarm enligt EN 54 omfattas inte.

 

Anläggningar för utrymningsbelysning (SS-EN 50172)
Denna europeiska standard specificerar belysning för utrymningsvägar och utrymningsskyltar (nödskyltar) i händelse av att den normala matningen bortfaller och anger minimifordringar för sådan nödbelysning, baserade på lokalernas storlek, typ och användning. Denna standard behandlar elektrisk utrymningsbelysning på alla arbetsplatser och i alla lokaler där allmänheten har tillträde. Denna europeiska standard omfattar inte privata bostadsutrymmen men kan tillämpas för gemensamma ytor i flerfamiljshus. Denna europeiska standard kan även tillämpas för reservbelysning som används som utrymningsbelysning. Det finns nya tekniska lösningar för vägledning vid utrymning som kan öka de gängse utrymningsbelysningsarmaturernas verkan, om de används tillsammans med dessa.

 

Belysning – Nödbelysning (SS-EN 1838)
Denna standard specificerar ljuskrav för nödbelysningssystem installerade i fastigheter eller på platser där sådana system erfordras. Den är främst tillämplig för platser där allmänhet eller anställda har tillträde.

 

Europaparlamentets och rådets direktiv av den 12 december 2006 om
SÄKERHETSSKYLTNING Europaparlamentets och rådets direktiv av den 12 december 2006 om …… SÄKERHETSSKYLTNING …… a) Internationella elektrotekniska kommissionens publikationer 60332–1:1993, 60332-3:2000 eller …… Följande utrymmen och platser skall vara försedda med tillräcklig belysning och nödbelysning:.