Hur ofta ska nödbelysningsanläggningen kontrolleras?

Hur ofta ska en nödbelysningsanläggning kontrolleras?

Har man ett centralt batterisystem skall eventuella felindikeringar som finns på aggregatet avläsas dagligen. Nödbelysningsarmaturer (med inbyggt aggregat eller för centralt batterisystem) ska funktionskontrolleras en gång i månaden samt kapacitetstestas en gång per år att den klarar en timmes nöddrift.