Riktlinjer för piktogram

Hur beräknas läsavstånd för en piktogram armatur?

För genomlysta skyltar (piktogrammet behöver inte vara genomlyst, det räcker med att ljuskällan och piktogrammet sitter i en enhet) gäller formeln: Piktogrammets höjd (den gröna ytan) x 200 = läsavstånd.
För belysta skyltar (där piktogrammet och ljuskällan sitter i två separerade enheter) gäller formeln: Piktogrammets höjd (den gröna ytan) x 100 = läsavstånd.
Det är hela sträckan mellan två armaturer som mäts. Exempelvis om man har en armatur i varje ände i en korridor och korridorens hela längd är 30 meter så ska båda skyltarnas läsavstånd vara godkända för 30 meter. Anledningen är att en eventuell brand kan spärra ena utrymningsvägen.