Nödbelysning i offentliga lokaler och arbetslokaler

Är det tillräckligt att markera utrymningsvägar med skyltar i tak och på dörrar eller finns det krav/rekommendationer på att man även bör ha markeringar av utrymningsvägar på golv/nederkant av vägg?

Svar: Vägledande markeringar (nödljusskyltar) ska vara högt placerade för att inte skymmas av inventarier eller utrymmande människor. Det finns inget krav på att det ska kompletteras med lågt sittande skyltar i kontor. Däremot finns krav på att det i kontor (större än 60 kvm) också ska finnas nödbelysning, alltså ljus, om minst 1 lux på golvet i utrymningsvägar och i samlingslokaler.

 

Räcker det med att man uppfyller nödbelysningskraven i den lokal man bygger om?

Nej, man måste också se till att besökare eller anställda i lokalen kan utrymma hela vägen ut eller till säker plats.

 

Om man monterar en nödutgångsskylt måste den vara belyst eller räcker det med vanlig reflex  nödutgångssylt? Denna ska monteras i korridor som går till omklädningsrum och är ca 4 meter lång.

Om krav föreligger på nödbelysning (normalt arbetslokaler och/eller offentliga lokaler större än 60 m2) så ska skylten vara belyst eller genomlyst.

 

Ska vägen till en utrymningsväg förses med nödbelysning enligt SS-EN-1838?
(Ett exempel från en vårdmiljö)

Handikapptoaletten i exemplet ska ha 0.5 lux på golvytan bortsett från 0,5 m närmast vägg, 5 lux på larmknappar. Väg till utrymningsväg: 1 lux. Nödbelysning med pictogam ska finnas vid riktningsförändring samt väg till utrymningsväg.