Placering av nödbelysningsskylt, krav och ansvar

Var ska en nödbelysningsskylt placeras om det finns två utrymningsvägar. Ska jag alltid kunna se skyltar som visar till båda nödutgångarna eller räcker det att se till den ena?

Grundregeln är att man alltid ska kunna se två av varandra oberoende skyltar, detta för att säkerställa utrymning om den ena utrymningsvägen är spärrad (av till exempel brand).

 

Vad säger reglerna om utrymningsbelysning utanför entrén? Ska den finnas vid entrédörren och 5 meter ut. Vad ska det vara för belysning?

Den ska vid strömbortfall belysa golvet/marken direkt utanför entrén, minst en radie om 2 m. Nöddriftstiden ska vara 1 timme och den måste klara den temperatur den kan utsättas för med tanke på att den sitter utomhus.

 

Vem ska man ställa krav på att skylten sitter på rätt plats, fastighetsägaren, företaget som hyr lokalerna eller firman som satt upp skyltarna?

Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” är både fastighetsägaren och nyttjanderättsinnehavaren ansvariga. De kan sedan ha fördelat vems ansvaret är sinsemellan i t.ex. ett hyreskontrakt.

 

Hur lång tid skall nödbelysning fungera?

Vid strömavbrott skall nödbelysning ge avsedd belysning under minst 60 minuter. BBR 5:353

 

Var finns kravet på nödbelysning?

Bland annat  i alla offentliga lokaler > 60 m².  Finns utförligare beskrivet i FSN:s guide för projektering
och underhåll av nödbelysning.
Sök ”FSN:s guide för projektering och underhåll” på den här webbplatsen och ladda ned din guide. 

 

Måste man ha belyst eller genomlysta hänvisningsarmatur i lokaler utan dagsljus (ex garage, källarlokaler, arbetsplatser)?

Ja det måste man ha.

 

Måste man ha mera än 1 lux i trappor och farliga passage?

Ja man måste ha minst 5 lux.

 

Måste hänvisnings armaturen lysa?

Ja de måste lysa när personer vistas i lokalen.

 

När måste man ha nödbelysning?

Om lokalen är klassas för mera än 150 st personer och om personer har dålig lokalkännedom. I farliga passage och utrymningsvägar.

 

Om det inte går att installera nödbelysning ovanför en dörr, kan man få ha den till höger om dörren, vad säger reglerna (en konsult som hade en ventilationsanordning ovanför dörren och det var därför svårt att nödbelysning där)??

Om det inte är fysiskt möjligt att sätta skylten precis övan dörr så får man sätta den på ”lämpligt” ställe.
Förutsättningen är att det fortfarande visar vägen ut och att budskapet inte kan missförstås.

 

Vad är den minsta rekommenderade belysningsstyrkan i en utrymningsväg?

Min. 1 lux samt 5 lux i trappor.