Skolans krav på nödbelysning

Har en skola samma krav på nödbelysning som en arbetsplats?

Ja, en skola klassas som en arbetsplats, inte bara för de som arbetar där utan även för eleverna. Således ska Arbetsmiljöverkets regler gälla, exempelvis ska farliga arbetsplatser såsom platser invid roterande maskiner i slöjdsalar samt kemisalar förses med nödbelysning. Vid en roterande maskin ska en nödbelysningsstyrka på 10 % jämfört med den ordinarie belysningen uppnås, dock ej lägre än 15 lux. I kemisalar arbetas det med farliga ämnen i hela salen, därför ska nödbelysningsstyrkan i hela salen uppnå 10 % av den ordinarie belysningen, dock lägst 15 lux. I övrigt gäller Boverkets regler för samlingslokaler, samt Arbetsmiljöverkets regler om vägledande markering.