Skyltar och avstånd

I en korridor som är 20 meter lång och som har dörrar i båda ändar, vilken storlek (läsavstånd) ska skyltarna ha?

Läsavståndet ska vara för hela längden av korridoren, dvs båda skyltarna skall klara ett läsavstånd på 20 meter. Om det inte kan uppnås med en skylt får ett antal skyltar sättas upp för att klara läsavståndet.

 

Vilken minsta höjd får piktogrammet ha på en utrymningsskylt?

Rekommenderat är minimihöjd på 10 cm.

 

Hur bestämmer man läsavståndet på en skylt?

För beräkning av skyltens höjd gäller följande formel: d = S x P
S = konstant 200 för en genomlyst skylt (intern ljuskälla).
S = konstant 100 för en belyst skylt (extern ljuskälla)

Exempel:
En genomlyst skylt som är 10 centimters hög ger 20 meters läsavstånd.
En externt belyst skylt som är 10 centimeter  hög ger 10 meters läsavstånd.