Skyltar för utrymningsväg

Hur skyltar man för att visa att man ska ta sig rakt fram, till exempel ovanför en dörr? 

Svar: Arbetsmiljöverkets regler gäller för skyltning i Sverige. Enligt dessa (AFS:er) ska man använda ”PIL NED” för att visa att man skall ta sig rakt fram, till exempel vid skyltning ovanför en utrymningsdörr. I Europa finns annan skyltning för att visa att man skall ta sig rakt fram, ”PIL UPP”, men dessa skyltar får ej användas i Sverige.

 

 

Vilka skyltar får man lov att använda i Sverige för att skylta en utrymningsväg?

Svar: Det finns reglerat i AFS 2008:13 enligt nedan:
3.4 Nödskyltar
Rektangulär eller kvadratisk form. Vit symbol på grön bakgrund. Skyltar med pil kan vara spegelvända. Den gröna delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

 

Utrymningsväg för funktionshindrade och utrymning via säker hiss.

Utrymningsväg för funktionshindrade

Utrymning via säker hiss

 

Får man använda skyltar enligt nedan i Sverige?

Ja, det får man.