LED och Zhaga-D4i för hållbarare gatu- och vägbelysning

Den uppkopplade tekniken erbjuder nya möjligheter och fördelar som enklare underhåll, lägre energiförbrukning, optimering av ljusnivåer och minskad ljusförorening för gatubelysning.

LED-revolutionen och den digitala utvecklingen har gett stora fördelar och nya möjligheter att utveckla nya kommunikationsprotokoll vilket är nödvändigt med uppkopplade armaturer. Digital Illumination Interface Alliance, DiiA, har utvecklat ett tillägg till DALI-2 standarden, D4i, med kommunikationsprotokoll för styrning och utbyte av information från smarta armaturer. Zhaga är ett industrikonsortium som parallellt utvecklat en ny sockeltyp (Zhaga Bok 18) anpassad för moderna LED armaturer med utökad funktionalitet.

Ett samarbete mellan DiiA och Zhaga har lett fram till att armaturer kan certifieras som Zhaga-D4i vilket säkerställer för slutbrukaren full funktionalitet och en framtidssäker lösning oavsett fabrikat på armatur och styrning.

Läs mer om fördelarna och hur tekniken fungerar.

Ladda ner broschyren Utomhusbelysning med LED och Zhaga_D4i_