Informationsskrift om utomhusbelysning med LED och Zhaga-D4i

LED och den digitala, uppkopplade tekniken ger idag helt nya möjligheter till styrning och informationsutbyte från s.k. smarta armaturer. Våra experter inom smart city har tagit fram en kortfattad informationsskrift som  presenterar tekniken med denna standardiserad digital styrning för stadens belysning.

Ladda ner skriften i vår kunskapsbank.