Illustration: Fernando Medina

Området Söder i Helsingborg - En lyckad satsning

En kommun som har kommit långt med sitt trygghetsarbete är Helsingborgs kommun. Trivsel, trygghet och lyhördhet till invånarna har stått i fokus.

Området Söder i Helsingborg var tidigare en av Sveriges otryggaste platser. Efter en rad åtgärder har platsen blivit en av kommunens mest lyckade satsningar.

Förutom att parken rustades upp så berikades platsen med en körsbärslund och sittplatser där människor kan slå sig ned. Runt körsbärsträden slingrar sig rosa ljusslingor som lyser upp lunden året om. Gångstråket strax intill pryds av ”drömlampor” som barn i området har varit med och designat.

Nu rör sig nya grupper friare på Söder. ”Körsbärsblomningen” fungerar som en Instagram-vänlig ­attraktion och lockar in besökare under träden.

 

Till artikeln – Trygghet i det offentliga rummet (ljuskultur.se)