Foto: Jönköping kommun

3 praktiska tips för utomhusbelysning från Jönköping

En av de kommuner som arbetar systematiskt med utebelysning är Jönköping. Kommunen har sedan tio år tillbaka en egen belysningsplanerare dedikerad till frågan. Tor Olsson, som har rollen idag, har tillsammans med Jönköpings Energi arbetat fram en strategi för trygghetsskapande belysning.

 

Belysningsplaneraren Tor Olsson delar med sig av tre praktiska tips för utomhusbelysning:

 

1. Krångla inte till det
När man vill förbättra belysningen, till exempel i en tunnel, är det lockande att satsa ambitiöst med en stor budget, konstnärer och dyra material. En bättre idé kan vara en upprustning med lite färg och en enkel funktionell belysningslösning. Då har man råd att göra tio tunnlar i stället för en.

Har man en lösning som kan varieras är det ännu bättre. Känner alla inblandade entreprenörer till konceptet och ni använder samma material, är det väldigt enkelt att genomföra liknande projekt på fler ställen. Man behöver inte ens projektera utan kan färdigställa projektet med enkla beskrivningar.

 

2. Skapa en attraktiv plats även när det är mörkt
Kombinera funktion och estetik och skapa attraktiva platser som människor vill använda även när det är mörkt.

–        Kan belysning för gång- och cykelvägen invid en fasad ge en fin fasadbelysning?

–        Kan god ljusplanering bidra till att platsen som tidigare undveks blir en som man vill passera när man är ute med hunden?

 

3. Skapa trygghet ur ett belysningsperspektiv
Undvik bländande ljus och hitta rätt balans mellan ljus och mörker. Starkare ljus är sällan lösningen på otrygghet och vi kan omöjligen lysa upp varje kvadratmeter av Sverige. Fråga medborgarna vilka otrygga platser som är viktigast att belysa.