Humanas trivsamma samlingsrum, Projektet vann utmärkelsen Svenska Ljuspriset 2017 för sin innovativa belysning. Foto: Max Plunger

Dynamiskt ljus på äldreboendet

Äldreboendet på Södra Centralgatan i Gävle är det första inom omsorgsföretaget Humanas där man medvetet har satsat på dynamiskt ljus. Där finns 81 lägenheter uppdelade i tio avdelningar på fem våningsplan. Somliga är avsedda för dementa, resten för åldringar som av andra skäl inte längre klarar av att bo kvar hemma. Målet var att komma bort från den allmänna institutionskänslan och skapa trivsamma och värdiga hem för de boende,utan att glömma bort att huset även är en arbetsplats för ett stort antal människor. Detta har varit utgångspunkten för den flexibla och dynamiska ljuslösningen. Likaså har medvetna beslut kring färger och material påverkat utformningen av belysningen.

De boendes behov i centrum
Ljuskonceptet har utgått från människan och präglas av de olika behov som uppstår vid åldrandet och som finns hos de boende: demens, somatiska besvär och olika typer av ögonsjukdomar som kan göra att man blir mer känslig för ljus och bländning samt även för mörker. Belysningen är så långt som möjligt individuellt anpassad och personalen sätter sig ner med de anhöriga för att få en bild av de individuella förutsättningarna och behoven, när en ny person flyttar in.

Det som är nytänkande är den dynamiska lösningen som ändrar ljuset över dygnet, för att, bl.a. underlätta de boendes dygnsuppfattningen samt orienterbarheten. Ljuset i korridoren ändras enkelt och ljusnivån höjs när man vill locka de boende till att umgås i sällskapsutrymmen. Armaturerna är tätare placerade här så att ändringen blir tydlig. Under nattetid är belysningen dämpad så man förstår att det är natt och dags att sova.

Lägenheternas belysning är både trivsam och funktionell, både för de boende och personalen. Målet har varit att skapa en ombonad och bra belysning med en hemkänsla. Styrkan i takbelysningen och det indirekta ljuset mot taket och väggarna kan höjas vid behov, till exempel vid undersökningar, tonas ned till en ”hembelysningsnivå” under den övriga vakna tiden och slutligen till ett svagt nattljus under natten.

Läs mer om projektet