Illustration: Fernande Medina

Goda samarbeten för trygghet i det offentliga rummet

För att skapa ett tryggt samhälle krävs samarbete. Stadsplanerare, politiker och affärsinnehavare behöver arbeta tillsammans. Hur skapas trygg miljö för både människor och djur?

Flera kommuner har idag tagit fram handlingsplan för att skapa tryggare och vackrare miljöer för invånarna.

En artikel i tidningen Ljuskultur tar upp flera exempel från både Sverige och utomlands. Läs artikeln här.