Foto: Tomas Magnusson, Merbild

Ljus skapar trygghet, orienterbarhet och en wow-upplevelse i p-huset Aurora

Parkeringshus är miljöer som ofta upplevs otrygga, trånga, svåra att lokalisera i och allmänt otrivsamma. I Linköping har man tänkt nytt och skapat ett parkeringshus dit kunden gärna återkommer på grund av att det känns både tryggt och trivsamt. Ett verktyg som spelat en viktig roll är belysning.

Inför att Parkeringshuset Aurora skulle byggas utfördes många studiebesök. Utifrån dessa landade man i värdeorden: förståelse, orienterbarhet, tydlighet, trivsel och skönhet. Sen ville man också, så gott det gick, skapa en ljussättning som ger en wow-upplevelse.

 

Läs om projektet och se det färdiga resultatet här (ljuskultur.se)

 

Fakta:

Arkitekt: Winell & Jern Arkitekter AB
El projektering: WSP Elteknik
Ljusdesign: David Johansson, WSP Ljusdesign
Elinstallation: Vallacom AB
Projektledning: Niklas Hallkvist, Projektenergi
Fastighetsägare: Sankt Kors Fastighets AB
Driftansvar: Dukaten Parkering