Foto: Åke E:son Lindman

Ny certifiering för mänskligare arbetsmiljö – ljus en viktig aspekt

WELL är en relativt ny certifiering som lanserades i USA 2014 och nu börjat sprida sig i Asien och Europa. Till skillnad från andra certifieringar som utgår från byggnaden fokuserar WELL på människorna som ska vistas där. Som sin mission har IWBI,  International Well Being Institute, att förbättra människors välmående och hälsa genom den byggda miljön.

Tio områden som tar fasta på människors hälsa och välmående lägger grunden för certifieringen – och ett av dem handlar om kvalitativt och funktionellt ljus. Andra faktorer som ger poäng är till exempel bra inomhusluft, grönska och utformning av byggnaden som uppmuntrar till rörelse och gemenskap.

Läs mer om WELL i en artikel i tidningen Ljuskultur.

Länk till ytterligare information