Rätt belysning viktig för folkhälsan

Otillräcklig eller felriktad utomhusbelysning inverkar starkt på vår hälsa, enligt Agneta Larsson, doktor i fysioterapi på Luleå Tekniska Universitet. – När det artificiella ljuset är ogenomtänkt försämras både dygnsrytm och aktivitetsnivå.

Att mörker gör oss mindre benägna att vistas utomhus är knappast någon hemlighet. Hur det påverkar vår hälsa och vilka faktorer som gör gatubelysning och andra ljuskällor otillräckliga är inte lika känt. Agneta Larsson har studerat kopplingen mellan ljus och utomhusaktiviteter i norra Sverige.

– Våra enkätstudier och observationer visar att man i allt större grad undviker att röra sig utomhus när det är mörkt.

Hälsosam reflektion

Utomhusbelysning har alltid behövts för att skapa trygghet och hjälpa människor att läsa av underlaget. Vintrarnas förändrade karaktär har dock ökat behovet av bra ljuslösningar.

– Snö reflekterar ljus, men nu när regn har blivit vanligare som nederbörd syns asfalten oftare. Då absorberas ljuset i stället, säger Agneta Larsson. Hon efterlyser ett helhetsgrepp när belysning planeras i de svenska stadsmiljöerna.

– Belysningslösningar är viktigt, men lika viktigt är förhållandet till olika saker som ljuset kan reflekteras i. Får man till samspelet mellan ljus och exempelvis material, husväggar och vägmarkeringar, blir det lättare för människor att läsa av och förstå miljön och anpassa sina rörelser. Då blir man tryggare med att aktivera sig även på kvällen.

Ljus i rätt riktning

En annan ytterst viktig faktor för vår hälsa är dygnsrytmen. Där spelar välplanerad ljussättning en betydande roll, för att ge en tydlig skiftning mellan ljus och mörker över dygnet.

– När man kompenserar med artificiellt ljus, skiner det ofta in i närliggande hus där människor ska sova. Våra hormonnivåer, som har betydelse om vi ska få bra sömn, påverkas oerhört mycket av ljuset. Riktas det fel, störs vår sömn- och vakenhetscykel.

I Sverige finns trots allt god förståelse för hur ljus kan skapa vackra och attraktiva miljöer, menar Agneta Larsson. En tendens är dock att centrala stadsdelar och torg får mest uppmärksamhet.

– Förståelsen för hur ljuset påverkar människan i olika miljöer under en dag kan definitivt öka. Olika stadsdelar ska vara sammankopplade på ett säkert och inbjudande sätt, så att du kan förflytta och aktivera dig utan att behöva ta bilen.