Besparingspotentialen vid utbyte

Lysrörsutfasningen innebär en stor energibesparingspotential. Beroende vilket alternativ du väljer variera potentialen. Att välja belysning med styrsystem är det smartaste energimässigt. Det är också någonting som betalar sig från dag ett! Därför är bra att tänka ett steg längre och se det hela i ett helhetsperspektiv.