Hur skiljer sig vanliga lysrör och LED-lysrör - om livslängd, ljusnedgång och ljusdistribution

Livslängd & ljusnedgång

  • Lysrör hade ofta en förväntad användbar livslängd (Service Life) som var mycket lika mellan olika fabrikat och typer även om variationer mellan fabrikat och version existerade.
    En vanligt förekommande angivelse för livslängd var ljusnedgång till 90% vid ca 20 000 tim (bortfall 50%).
  • LED-lysrör har ofta en förväntad livslängd som kan vara avsevärt längre än ett motsvarande lysrör (men med en kontinuerlig ljusnedgång under livslängden).
    Livslängd och ljusnedgång måste kontrolleras i databladet för den aktuella produkten då det kan variera mycket mellan olika produkter – du får vad du köper

Ljusdistribution

  • Ett konventionellt lysrör är alltid rundstrålande medan ett LED-lysrör har ett riktat ljus (ljusdistribution). Spridningsvinkel kan variera mellan olika fabrikat och versioner.
    Spridningsvinkel måste kontrolleras i databladet för den aktuella produkten. Därmed kan ljusdistributionsresultatet i en befintlig armatur ändras vid byte från lysrör till LED-lysrör – en test och provbelysning kan ibland behövas för att säkerställa önskad ljusmängd och ljuskomfort.