Varför utfasning och vad innebär det?

EU-kommissionen har nyligen beslutat om att slopa undantaget för kvicksilver i ljuskällor. Det innebär att en rad vanligt förekommande ljuskällor som T5-lysrör förbjuds redan nästa år.  

Trots att kvicksilver anses som ett av de farligaste miljögifterna har det varit tillåtet att användas i vissa ljuskällor i väntan på mer energieffektiva alternativ. Sedan 2006 har man inom EU stegvis fasat ut kvicksilver och användningen är redan kraftigt begränsad genom Ekodesign-förordningen. Från hösten 2023 var T8-lysrören på tur att fasas ut men nu är det klart att även T5-lysrören förbjuds då.

Förbjudet beror på att EU-kommissionen beslutat om ett slopat undantag för kvicksilver i ljuskällor i RoHS-direktivet (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). Detta kommer att leda till att flera ljuskällor nu försvinner eftersom de inte längre får sättas på EU-marknaden från och med den 24 augusti 2023 år.

Vad innebär kvicksilverförbudet och utfasningen?

Att ovanstående ljuskällor fasas ut innebär att man inte efter den 23 augusti 2023 får sätta ut sådana på marknaden inom EU.

De kvarvarande lagren får säljas ut och produkter som redan är installerade får fortsätta användas.