Innovation

Ny belysningsteknik, är ett verktyg som kan höja kvaliteten på människors liv. Belysning ska bidra till levande och trygga miljöer enligt människans behov. Här hittar du information om den senaste tekniken inom belysningens olika områden.

Innovation & teknik

Leverantörer

Genom beviljat medlemskap i Belysnings- branschen garanterar vi att företagen uppfyller följande krav:

  1. Tillverkar eller säljer kvalitetsprodukter inom belysning
  2. Har en fast etablerad organisation i Sverige
  3. Är ett ledande företag på den svenska marknaden
  4. Främjar en sund utveckling inom branschen
  5. Iakttar rådande lagar och förordningar
  6. Har en stabil finansiell situation
  7. Är registrerat för mervärdesskatt i Sverige

NÅGRA AV VÅRA MEDLEMSFÖRETAG