Om Belysningsbranschen

Vi är en branschförening för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter. Våra medlemmar är väletablerade leverantörer av belysning för den offentliga miljön, både inne och ute. Ett medlemskap är en kvalitetsstämpel för företaget.

Medlemmar