Efterlängtad handbok tar upp belysning i skolan

Länsstyrelsen i Dalarna har deltagit i EU-projektet EFFECT4buildings och bl a inriktat sig på god inomhusmiljö i förskola och skola, med ljus, ljud och luft i fokus. Inom ramen för projektet har man även tagit fram en efterlängtad handbok i samarbete med experter inom respektive område.

Handboken är tänkt att användas i planering, upphandling och uppföljning av om- och nybyggnadsprojekt inom skolan. Att den fysiska läromiljön är viktig i skolan har börjat uppmärksammas alltmer på senare tid och handboken bidrar till kunskapsökning hos dem som är intresserade av en god inomhusmiljö i förskola och skola.

I avsnittet om ljus och belysning har Isabel Villar och Viktor Sjöbergf från White arkitekter sakkunniga. Skriften är utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län i maj 2020.

Länk till guiden God inomhusmiljö i förskola och skola – En handbok för ljus, ljud och luft