Foto: Betil Lindahl

Intensivvårdspersonal orkar mer i rätt miljö

Specialistsjuksköterskan Fredrika Sundberg har nyligen lagt fram en doktorsavhandling om vårdmiljön på intensivvårdsrum. Hennes forskningsstudier har genomförts i ett intensivvårdsrum vid SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Rummet har inretts med textilier i harmoniska färger, man har satt in ljuddämpande material i väggar och tack och bl.a. installerat belysning som följer dygnsrytmen.

Resultaten visar att en trevlig uteplats, bättre ljus och dämpat ljud, mer färger, sköna möbler och textilier ökar inte bara vårdpersonalens eget välbefinnande, det gör också att de känner att de ger bättre vård.

– Det här är viktig kunskap inte minst inför kommande pandemier. Genom att förbättra miljön på IVA kan personalen få mer ork och kraft i tuffa arbetssituationer, oavsett om det är pandemier eller andra arbetstoppar, säger Fredrika Sundberg.

Läs en artikel om avhandlingen i tidningen Vårdmiljö.