Värt att veta om belysning med infällda LED-plattor

Arbetsmiljöverkets inlägg i november 2019, om synergonomiska problem i installationer utförda med infällda LED-plattor har fått stor spridning. Problemen som beskrivs finns säkert i en lång rad anläggningar, men hade enkelt kunnat undvikas om belysningsplaneringen hade utförts på ett mer professionellt sätt.

Satsa på kvalitetsprodukter
Det finns infällda LED-plattor av skiftande kvalitet och produkter måste väljas med omsorg. För att minska risken för bländning är rekommendationen är att välja infällda LED-plattor som även uppfyller kravet på max UGR (Unified Glare Rating) för aktuell applikation. Det finns flera faktorer som påverkar ljuskvaliteten i en armatur. Att välja billiga produkter kan bli både dåligt och dyrt i slutändan.

Hjälpmedel:
Tabell för kravet på UGR finns i SS-EN 12464-1
Ljus & Rum – Planeringsguide för belysning inomhus

Ljusamallen för LED-armaturer inomhus


Anlita en professionell ljusplanerare
För att kontrasten mellan den infällda LED-plattan och den övriga miljön inte ska bli för stor behövs ljus även på väggar. Detta ger en indirekt uppljusning av taket. Belysning av fondväggar, miljöbelysning med bords- och vägglampor bidrar dessutom till trivseln i rummet. En dålig belysningslösning med synergonomiska brister kan orsaka ögonbesvär, huvudvärk, muskelvärk, osv. Dålig belysning drabbar hela kroppen!

Belysningsplanering kräver kunskap så anlita en professionell ljusplanerare.

Hjälpmedel:
Ljus & Rum – Planeringsguide för belysning inomhus
Ett urval av ljusdesignföretag hittar du under rubriken ”BRANSCH/TEKNIK” på www.ljuskutur.se.