17 miljoner armaturer berörs

EU-kommissionen har nyligen beslutat om att slopa undantaget för kvicksilver i ljuskällor. Det innebär att konventionella lysrör samt kompaktlysrör fasas ut redan 2023.

Utfasningen innebär stora miljövinster i och med att kvicksilvret förbjuds. På grund av att lyrsör, s.k. T8- och T5-lysrör samt kompaktlysrör (CLF) är mycket vanligt förekommande i nästintill alla typer av landets fastigheter, kommer utfasningen även innebära en hel del utmaningar för fastighetsägare. Enligt Belysningsbranschens beräkningar berörs så många som 17 miljoner armaturer under de kommande fem åren.

Vilka ljuskällor berörs och vilka är alternativen? Belysningsbranschen har samlat information och vanligt förekommande frågor kring utfasningen. Där kommer även goda exempel av visas inom kort.

Länk till informationen.

Enligt branschens uppskattning säljs ca 1 miljon armaturer som passar in i ”lysrörssegmentet” per år. Med nuvarande tempo skulle det ta minst 17 år att byta ut alla.