Återstarta ekonomin genom att renovera Sverige

Tidningen Dagens Samhälle publicerar den 17 juni en debattartikel om vikten att uppdatera det befintliga fastighetsbeståndet i Sverige. Orsakerna är fler: dels för att kunna nå klimatmålen, där de befintliga fastigheterna är en viktig pusselbit men också för att få igång ekonomin igen efter att coronakrisen är över. Fler vinster finns att uppnå.

Läs hela artikeln här.