Boverket varnar för brottslighet och olyckor när kommuner sparar på belysning

Boverket varnar för säkerhetsrisker när många kommuner planerar att släcka ner utomhus- och gatubelysning för att minska elkostnaderna, rapporterar Sveriges Radio. Enligt myndigheten bör de som planerar att drar ner på belysning, göra noggranna riskanalyser gällande offentliga platser.

Belysning viktig förutsättning för trygghet
Boverket gjorde en utredning om belysning för några år sedan och den kom fram till att belysning är en viktig förutsättning för trygghet utomhus och för att förhindra att brott begås. Detta stämmer väl överens med den Ipsos-undersökning som Belysningsbranschen genomförde så sent som hösten 2021. Mer än hälften av de tillfrågade kvinnorna och var femte man upplever olust när de behöver passera mörka platser.

Hela 79 procent anser att den viktigaste åtgärd för kommuner är bättre belysning.  Jämfört med en liknande undersökning som Belysningsbranschen genomförde för tio år sedan visar att idag känner sig fler otrygga på grund av dåligt belysta plaster.

Enligt Kerstin Andersson, samhällsvetare hos Boverket riskerar droghandel, våldtäkter och misshandel att öka på mindre upplysta platser. Dålig belysning kan också orsaka besvär för människor med nedsatt syn.
I SR-inslaget uttalar sig även en representant från Östersunds kommun, som drabbades av en olycka med dödlig utgång, i samband med att kommunen tidigare släckt belysning.

Satsa istället på hållbar belysning med styrning
Istället för att släcka belysningen och riskera tryggheten kan kommuner välja att satsa på modern belysningsteknik för väg- och gatubelysning, med möjlighet att styra belysningen efter behov. Det innebär långsiktiga satsningar som givetvis kostar pengar men sparar på energi- och andra samhällskostnader från dag ett.

Länk till inslaget från Sveriges Radio. 

Artikel: Minskad brottslighet tack vare bra ljus på Mariatorget

Länk till Belysningsbranschens kunskapsbank